Paměť

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci jsou stručně charakterizovány základní pojmy týkající se paměti. Podrobněji je rozebrána paměť dlouhodobá, krátkodobá a senzorická, u kterých je popsán proces zakódování, skladování, znovunabití a zapomínání. Na závěr práce je vypracován stručný souhrn o všech třech složkách paměti.

Obsah

1.
Základní pojmy
2.
Úvod (jak funguje paměť)
3.
Senzorická paměť
4.
Krátkodobá paměť
4.1
Kódování
4.2
Skladování
4.3
Znovuvybavení
4.4
Zapomínání
5.
Dlouhodobá paměť
5.1
Zakódování
5.2
Skladování
5.3
Znovunabytí
5.4
Zapomínání
6.
Paměť (souhrn)
6.1
Senzorická paměť
6.2
Krátkodobá paměť
6.3
Dlouhodobá paměť

Úryvek

"DLOUHODOBÁ PAMĚŤ

Uvedli jsme si, že informace putuje sem a tam mezi krátko¬dobou a dlouhodobou pamětí. Máme-li dobrou dlouhodobou paměť, můžeme v ní skladovat ohromné množství informace s velkou přes¬ností. Školní mládež je např. schopna osvojit si zpaměti dlouhé pasáže textu (v minulosti z bible, později z marxismu, nyní třeba z Máchova Máje). Opačným případem je situace, kdy naše dlouhodobá paměť funguje špatně. Příkladem je Korsakovův syndrom, porucha mozku,
způsobená alkoholismem. Pacienti s tímto syndromem nejsou schopni budovat novou dlouhodobou paměť a konfabulují. Vymýšle¬jí si informace, které jsou zcela nepravdivé a dokáží po nějakou dobu svůj defekt zamaskovat. Normální zpracování informace v dlouhodobé paměti může být přirovnáno ke knihovně. Informace v knihovnách je zakódována v materiálech (knihách, časopisech), systematicky skladována v policích, znovu nabyta prostřednictvím katalogových kartiček a zapomenuta, jestliže se kniha ztratí nebo založí. Obdobně je informace v' dlouhodobé paměti zakódována něko¬lika způsoby, skladována organizovaným způsobem, znovu nabyta prostřednictvím stop (klíčů) a zapomenuta v důsledku nedosta¬tečného "uskladnění".

Zakódování

Už koncem minulého století se vědělo, že k lepšímu zapamatování dojde aktivním opakováním než opakováním pasivním.
Snadno si to dokážeme na pokusu nakreslit zpaměti líc korunové mince. Málokdo z nás to dokáže a dokonce ne každý z nás se strefí, jestliže má vybrat správnou variantu mezi několika na¬bídnutými, lišícími se drobnostmi. Co nám brání v zapamatování obrázku, který máme denně před očima? Je to míra zpracování in¬formace. Informaci pouze podržíme v krátkodobé paměti a nesna¬žíme se ji přemístit do paměti dlouhodobé. V případě dalším bu¬deme informaci aktivně organizovat (strukturalizovat) a začle¬níme ji do již existujícího systému, který v dlouhodobé paměti máme. Tím zvýšíme pravděpodobnost, že informace v dlouhodobé paměti již zůstane. Tak si počínáme třeba při aktivním učení. V kapitole, kterou právě čtete, jsme upozornili na paměť pro klíčové události. Dá se předpokládat, že jste tento pojem před¬ tím neslyšeli. Jestliže jste si při čtení sami vybavovali své osobní klíčové události, uchoval se vám termín patrně v paměti. Čím hlouběji, čím důkladněji novou informaci zpracujeme (zakó-dujeme), tím lépe ji uskladníme v dlouhodobé paměti. Většinu informací ovšem zpracováváme povrchně, a proto se do dlouhodobé paměti nedostane.

Skladování

Informace skladovaná v dlouhodobé paměti je zakódovaná v podobě slov nebo obrazů. Naše paměť pro obrazy je lepší, o¬braz má svým způsobem hodnotu tisíce slov. Obrazy skladujeme i slovně, zatímco slova skladujeme jako slova. Zdá se, že naše dlouhodobá paměť má dvě formy: prostřednictvím jedné si pamatu¬jeme činnosti (formy chování) - jako např. postup při smažení vajíček nebo používání textového editoru, prostřednictvím druhé si pamatujeme fakta - jako např. co je to omeleta nebo textový editor, včetně osobní zkušenosti, kdy jsme naposledy omeletu připravovali nebo pracovali s textovým editorem. V mozku vstu¬pují v těchto případech do hry různé mechanismy, které nám umožňují skladovat různé typy paměťových obsahů.
Pacienti s degenerativní poruchou mozku, zvanou Alzheime¬rova choroba jsou schopni hrát golf (paměť pro činnosti není narušena) a mají dobrou znalost pravidel golfu (není narušena pamět pro fakta), ale nenajdou místo, kde začali s prvním úderem (je narušena paměť pro osobní epizodickou zkušenost). Technika bude patrně zajímat, jak se organizuje sémantická informace v dlouhodobé paměti. Významnou teorií pro vysvětlení mechanismu je teorie sémantických sítí, která předpokládá, že jsou obsahy paměti skladovány jako uzly, které jsou vzájemně propojené. Uzly tvoří pojmy jako "tužka", "zelený", "strýček", "studený" a spojnice propojují pojmy navzájem. Příbuzné pojmy mají "silnější" spojení. znovuvybavení pojmu z paměti zároveň aktivuje příbuzné uzly. Čím "kratší" je spojení mezi pojmy, tím silnější je asociace mezi nimi. Již malé děti si vytvářejí sé¬mantické sítě prostřednictvím různých her s obrázky."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17455
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse