Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Paměť a učení

Paměť a učení

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Fakulta sociálních studií, Ostrava - Mariánské Hory

Charakteristika: Seminární úkol do předmětu Obecná psychologie a psychologie osobnosti pro sociální pracovníky je zaměřen na téma paměť a učení. Cílem je shrnout dosavadní poznatky o jejich činnosti, typech a funkcích, zahrnuty jsou rovněž poruchy paměti a učení a vlastní zkušenosti s nimi.

Obsah

1.
Úvod
2.
Paměť
2.1.
Fáze paměti
2.2.
Modely paměti
2.2.1.
Senzorická paměť
2.2.2.
Krátkodobá paměť
2.2.3.
Dlouhodobá paměť
2.3.
Poruchy paměti
3.
Učení
3.1.
Typy učení
3.2.
Učení a paměť
3.3.
Učení a stres
3.4.
Specifické vývojové poruchy učení
4.
Vlastní zkušenosti s touto problematikou
5.
Závěr

Úryvek

"1 Úvod
Předmětem této práce je paměť a učení. Mým cílem bude shrnout poznatky o jejich činnosti a procesích. V neposlední řadě bych chtěla také zmínit poruchy paměti a poruchy učení.

2 Paměť
Paměť v nejširším slova smyslu můžeme definovat jako: „schopnost zaznamenávat životní zkušenosti.“ (Plháková, 2004, 193). V užším slova smyslu pak jako: „schopnost přijímat, podržovat a znovu oživovat minulé vjemy.“ (Hartl, 1993, 139).

2.1 Fáze paměti
Jde o paměťový proces, který se skládá z několika fází:
1. fáze – vštípení neboli osvojení. Jedná se o přeměnu prvotní informace do takové formy, která je pro naši psychiku srozumitelná.
2. fáze – retence. Je to uchopení a uskladnění zašifrované informace v paměti. Tato fáze může trvat různě dlouho. Další třídění zpracovaných informací do rozmanitých struktur nenazvat tzv. registrací.
3. fáze – reprodukce. Jde o vyhledání informace, která je uložená v dlouhodobé paměti. Reprodukce se vyskytuje ve dvou rozdílných formách, a to: může proběhnout jako spontánní vybavení (tzv. free recall) nebo jako znovupoznání (rekognice – rozpoznání toho, zda se jedná o starý nebo nový podnět). Vštípení a znovu vybavení (reprodukce) může být samovolné (spontánní) nebo úmyslné (zaměrné). Retence je vždy neuvědomělá (probíhá bezděky).

2.2 Modely paměti
Paměť můžeme rozdělit do tří paměťových systémů:

2.2.1 Senzorická paměť (též prchavá, ultrakrátká)
Senzorická paměť uchovává informace, které jsou přijímány ze senzuálních vjemů. Jde o přesnou kopii smyslových podnětů. Uchování těchto informací však trvá po velmi krátkou dobu (mezi 0,1 až 20 sekundami). Hlavním významem této paměti je ochrana mozku před ukládáním nepodstatných informací všeho druhu, které každodenně přijímáme za svého okolí. Informace jsou zde tříděny. Buďto jsou navždy zapomenuty jako bezvýznamné podněty, nebo postupují k dalšímu zpracování do paměti krátkodobé.

2.2.2 Krátkodobá paměť
Krátkodobá paměť, stejně jako paměť senzorická, také zpracovává smyslové vjemy, ale také citové zážitky. K rozpadu obsahu této paměti dochází mezi patnácti až třiceti sekundami. Na rozdíl však od senzorické paměti jsou tady informace ukládány jako chemické procesy, které úplně odeznívají až po několika minutách.

2.2.3 Dlouhodobá paměť
Do této paměti nejsou ukládány již pouze informace z vnějšího okolí – podněty smyslové, ale tak city, myšlenky, představy, sny, tedy informace, mající původ v našem nitru, v lidské psychice. Vštěpování opět probíhá bezděčně nebo záměrně. Chceme-li si záměrně zapamatovat nějakou informaci, využíváme někdy tzv. memorování. Jedná se o mechanické opakování (např. si potřebujeme na krátký časový okamžik zapamatovat telefonní číslo, které v zápětí použijeme). Tento způsob uchování však není příliš efektivní (následující den nebudeme ze zmíněného telefonního čísla příliš vědět, jestli vůbec něco). Není tomu tak dávno, kdy se dlouhodobá paměť dělila na oblast deklarativní a procedurální (Čačka, 1997, 96). S rozvojem výzkumu dlouhodobé paměti se však ukázalo, že toto dělení není příliš přesné. Dnes dělíme dlouhodobou paměť na paměť explicitní a paměť implicitní. Explicitní paměť dále dělíme na:
1. Epizodickou paměť
Slouží k uložení a vybavování událostí, které jsou charakteristické svou časovou a prostorovou ohraničeností a jsou nám osobní, jsou subjektivně prožívány.
2. Sémantickou paměť
Tato paměť nám slouží k uchopení a užití vědomostí z oblasti slov a pojmů, a také jejich nejrůznější spojitosti, souvislosti a vztahy.
Implicitní paměť
Obsahem implicitní paměti jsou především automatizované senzomotorické dovednosti, postupy a návyky – jedná se o již zmíněnou procedurální paměť. Ta však tvoří pouze část implicitní paměti. Dále implicitní paměť zahrnuje jednoduché klasické podmiňování (jedná se o emoční a pohybové podmiňování), dále senzibilizace neboli tzv. priming (tj. senzitivita vůči poměrně novým podnětům), a v neposlední řadě také neasociativní učení (reflexní reakce)."

Poznámka

Zpracováno na oboru Sociální práce, Katedra metod sociální práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25324
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse