Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Paměť, učení - maturitní otázka

Paměť, učení - maturitní otázka


Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka seznamuje s pamětí a učením. Nejdříve uvádí rozdělení psychických procesů, poté stručně charakterizuje paměť a učení. Zabývá se nejen fázemi paměti, jejími druhy a poruchami, ale také druhy a metodami učení.

Obsah

Psychické jevy
1.
Paměť
1.1.
Fáze paměti
2.2.
Druhy paměti
2.3.
Poruchy paměti
3.
Učení
3.1.
Druhy učení
3.2.
Metody učení – jak se učit
3.3.
Některé formy učení

Úryvek

"Psychické jevy

- jsou u člověka různorodé, přesto se projevují jako jeden celek

Dělení: a) psychické procesy – děj, průběh nějaké činnosti = vnímání, představivost, fantazie
b) psychické stavy – stav, charakteristika nějaké činnosti = citové vztahy

Dělení psychických procesů: 1. Poznávací – barvy, hudba
2. Paměťové – klíče, žehlička
3. Motivační – cvičení, jídlo, solárko
4. Citové – láska, nenávist, bolest

Paměť

- základní kámen a nezbytná část psychiky
Umožňuje – nabývat vědomosti, dovednosti a zkušenosti = používáme je

Fáze paměti

1. Zapamatování (vštípení)– upevnění poznatků a spojuji je s vědomostmi nebo zkušenostmi
a) úmyslné – tzv. memorování – rozumové učení
b) neúmyslné – neúmyslné vytyčení cíle a něco si zapamatuji (otevřená lednička)
c) mechanické – bez porozumění se učím určité vědomosti
- tzv. mnemotechnické pomůcky (data, okolnosti, nákresy)
d) slovně logické – pamatuji si podstatné, jelikož dobře rozumím učivu

2. Vybavování – aktivní psychická činnost, při níž se záměrně vyvolává vědomí
zapamatovaný zážitek vyvolat
- 70 % učení zapomínáme do 24 hodin"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49be7c1e295c6.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Pamet_uceni.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse