Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Paradigmata sociální práce

Paradigmata sociální práce

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text se zabývá otázkou paradigmat sociální práce. Nejprve seznamuje se sociální prací jako vědním oborem, přibližuje její předmět, metodologii a cíle. Okrajově se dotýká také jejího zařazení do systému věd. Následně krátce představuje současná paradigmata a rozebírá možnosti dalšího vývoje – vzniku nového paradigmatu sociální práce a propojení současných paradigmat. V závěru autor shrnuje vlastní názory na danou problematiku.

Obsah

1.
Úvod
2.
Sociální práce jako věda, studijní obor a činnost
3.
Paradigmata sociální práce
3.1
Sociální práce jako terapeutická pomoc
3.2
Sociální práce jako sociálně právní pomoc
3.3
Sociální práce jako reforma společenského prostředí
4.
Nové paradigma
5.
Eklektický model (eklektické paradigma)
6.
Závěr
7.
Použitá literatura

Úryvek

"2. Sociální práce jako věda, studijní obor a činnost
Pokud hovoříme o sociální práci, je třeba diferencovat, zda se jedná o činnost, studijní obor vysokého školství, nebo vědní disciplínu. Činností rozumíme cíleně prováděnou pomoc klientovi/uživateli služby vedoucí k jeho sociálnímu fungování, kterou provádí vzdělaný a kompetentní sociální pracovník, nebo pracovník v sociálních službách pod vedením sociálního pracovníka.
Úžeji se zde budeme věnovat sociální prací jako vědeckému oboru. Jak již bylo řečeno, jedná se o mladý obor, což Táncoš (2003) vysvětluje tím, že sociální práce je „interdisciplinární a vzniká až na určitém stupni vývoje sociálního, filozofického, ekonomického a společenského myšlení“. Kubicová (2006) spojuje rozvoj sociální práce jako vědního oboru s její sekularizací. Sociální práce přestala být totiž záležitostí výlučně církve, stala se předmětem studia veřejného školství a objevila se tedy potřeba teoretického zakotvení.
Sociální práce je velmi úzce spojena s dalšími obory společenských věd, z kterých nejen vychází, ale z kterých také čerpá informace důležité k svému dalšímu rozvoji. Jde především o psychologii, sociologii, pedagogiku a částečně i právo, zdravovědu, nebo ekonomiku. Z psychologie získává např. poznatky o vnímání, prožívání a motivaci člověka. Ze sociologie o jednání jedince ve společnosti, struktuře společnosti, nebo třeba sociální interakci. A z pedagogiky může čerpat informace o podmínkách, metodách a prostředcích výchovy.
Je nutné si uvědomit, že sociální práce je samostatným vědním oborem a tudíž se od výše vyjmenovaných liší. Především pak předmětem zkoumání a metodologií. Předmětem zkoumání je v sociální práci klient a jeho problém. Sociální práce jako vědní obor se tedy zabývá vznikem a řešením individuálních, skupinových a komunitních problémů (Navrátil 2000). Sociální práce se liší také metodologií, které zde vychází nejen z výzkumů, ale i z vyhodnocení praxe (IFSW 2000). Co se pak týče spojení teorie a praxe, za hlavní cíl sociální práce jako vědního oboru můžeme považovat vypracování teorií, které budou sloužit za základ pro činnost sociálních pracovníků.
Při hledání cíle se dotýkáme jednoho z dilemat současné sociální práce. Jordan (Matoušek 2007) upozorňuje, že zatímco sociální pracovníci považují za cíl své činnosti pomoc klientovi, politici vidí v sociální práci nástroj účinné sociální kontroly.
Cíl sociální práce je spojen s konceptem sociálního fungování. Jde o podporu sociálního fungování klienta (případně klientů) včetně činnosti vedoucí k vytváření podmínek k dobrému sociálnímu fungování klienta. Chápání pojmu „sociální fungování“ se pak liší v rámci jednotlivých paradigmat. O těchto rozdílech se zmíníme ještě dále.

3. Paradigmata sociální práce
Ve chvíli, kdy sociální práci přiznáváme status vědního oboru s vlastní teorií a metodologií, musíme se zároveň ptát, zda sociální práce disponuje paradigmatem, nebo paradigmaty. Je sociální práce paradigmatickým oborem? Sociologický slovník definuje paradigma jako „společný vzor vědy v určitém období“ a jako „určitou strukturu představ, hodnot a postupů“ (Parusniková in Sociologický slovník)."

Poznámka

Práce obsahuje 1 schéma, rozsah čistého textu je cca 5,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21380
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse