Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pascal: metody řešení nelineárních rovnic

Pascal: metody řešení nelineárních rovnic


Kategorie: Matematika, Počítače/informatika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69, Vimperk

Charakteristika: Maturitní otázka ukazuje tři základní metody řešení nelineárních rovnic v Pascalu, a to jejich princip, zápis procedury a screenshot odladěného programu.

Obsah

1.
Bisekce (půlení intervalu)
2.
Regula falsi (metoda tětiv)
3.
Newtonova (metoda tečen)

Úryvek

"ŘEŠENÍ NELINEÁRNÍCH ROVNIC
• Podmínky řešení
o Mám interval, na kterém je funkce spojitá
o Na intervalu má funkce právě jedno řešení
BISEKCE - PŮLENÍ INTERVALU
Function Bisekce (A,B,E:Real):real;
var FS,FA,S:Real;
begin
S:=(A+B)/2;
FS:=F(S);
while abs(FS) >E do
begin
FA:=F(A);
if (FS*FA) > 0 then A:=S
else B:=S;
S:=(A+B)/2;
FS:=F(S);
end;
Bisekce:=S;
end;

REGULA FALSI - METODA TĚTIV

Function RF(A,B,E:Real):Real;
var FA,FP,FB,P:Real;
begin
repeat
FA:=F(a);
FB:=F(b);
P:=((FA*B)-(FB*A))/(FA-FB);
FP:=F(p);
if (FA*FP)>0
then A:=P
else B:=P;
until abs(FP)"

Poznámka

Součástí práce jsou grafy a obrázky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x517596846c3cb.zip (327 kB)
Nezabalený formát:
Nelinearni_rovnice_pascal.doc (448 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse