Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Patologické závislosti na návykových látkách, analýza konkrétního případu

Patologické závislosti na návykových látkách, analýza konkrétního případu

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá nejen obecně problematikou patologických závislostí, ale věnuje pozornost i popisu jednoho konkrétního případu dívky, která byla závislá na stimulantech. V první části jsou analyzovány příčiny a druhy závislostí. Jsou charakterizovány jednotlivé návykové látky i sociologické a psychologické příčiny jejich užívání. Druhá část práce se pak zabývá podrobnou analýzou konkrétního případu závislosti. Je uvedena rodinná, osobní anamnéza a diagnóza. Autor navrhuje postup řešení v rovině medicínské, sociálně-právní a trestně-právní. Poté charakterizuje současný stav a stanovuje prognózu do budoucnosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretické vymezení problematiky
2.1
Patologické závislosti
2.2
Typy patologických závislostí, rozdělení drog
3.
Drogy
3.1
Tolerované drogy
3.1.1
Alkohol
3.1.2
Nikotin
3.1.3
Léky
3.2
Zakázané drogy
3.2.1
Konopné drogy
3.2.2
Opioidy
3.2.3
Halucinogeny
3.2.4
Stimulanty
4.
Nebezpečí drog
5.
Sociologické a psychologické aspekty konzumace drog
6.
Kasuistika případu závislosti na stimulantech
6.1
Rodinná anamnéza
6.2
Osobní anamnéza
6.3
Diagnostický závěr
6.4
Postup řešení
6.5
Současný stav
6.6
Prognóza
6.7
Diskuse
7.
Poznámky
8.
Použitá literatura

Úryvek

"α. Patologické závislosti
Závislost můžeme definovat jako stav, ve kterém se člověk není schopen obejít bez určité látky, činnosti, osoby, skupiny ap., a je ochoten podřídit většinu jiných hodnot touze získat ji. Závislý člověk již není schopen své chování kontrolovat a ovládat běžným způsobem (Hőschl, 2002). Ne každá závislost musí být chápána jako patologická, některé jsou zcela přirozené (např. závislost dítěte na matce aj.).
Závislostí existuje několik druhů, z nich nejzávažnější je fyzická závislost. Pokud organismus fyzicky závislého člověka nedostane návykovou látku, reaguje abstinenčním syndromem různé závažnosti (od mírného až po život ohrožující stavy). Abstinenční syndrom se projevuje motorickým neklidem, pocením, slzením, křečemi v zažívacím traktu, průjmem, depresivními stavy, agresivitou aj. Někdy může být vnímán až tak dramaticky, že se postižený pokusí o sebevraždu (Seifertová, 2004). Typicky vzniká fyzická závislost na opioidech, v našich podmínkách především na heroinu. Méně závažná je psychická závislost, kdy sice nedochází k fyzickým příznakům, ale závislý má velmi intenzivní touhu aplikovat si látku, která jej přivádí do příjemného psychického (a často i fyzického) stavu. Tento typ závislosti je typický pro stimulanty. Někdy je zmiňována ještě sociální závislost, což je závislost na prostředí, ve kterém je běžná konzumace alkoholu či jiných návykových látek, například alkoholik má nutkavou potřebu jít do „své hospůdky“ (Seifertová, 2004)
Za patologickou závislost (konkrétně látkovou) pak považujeme jednání, které má následující atributy:
- u jedince existuje silná touha nebo pocit puzení (craving) užívat návykovou látku
- má potíže s kontrolou užívání látky, nedokáže si ji odepřít, užívá ji opakovaně
- pokud návykovou látku nemá, vzniká u něj různě závažný abstinenční syndrom
- vyvíjí se u něj tolerance, vyžadující neustálé zvyšování dávky
- jedinec postupně ztrácí zájem o cokoliv jiného než o „svoji“ psychoaktivní látku
- i když je si vědom škodlivosti, přesto pokračuje v užívání
β. Typy patologických závislostí, rozdělení drog
Závislosti můžeme rozdělit na látkové a nelátkové. Nelátková závislost může vzniknout například na hrací automaty, počítačové hry, televizi,, mobilní telefon či internet, ale i na určitou osobu, náboženskou sektu a kupodivu i na pracovní činnosti – workoholismus (i když práci většina populace nechápeme jako patologické jednání, závislost na ní bývá často problém, který má závažné dopady na rodinu a okolí postiženého). U látkových závislostí jde v našich podmínkách především alkohol a nikotin, ale i třeba i závislost na jídle – bulimie. Pro dnešní dobu jsou bohužel ale nejtypičtější drogové závislosti. Za drogy považujeme psychoaktivní látky, které v menší či větší míře ovlivňuje vnímání a chování člověka. Drogy můžeme rozdělit z různých hledisek. Například podle způsobu užívání, podle toho jaký vliv mají na vigilitu, podle nebezpečnosti atd. Běžně se používá rozdělení podle hlediska historického na tolerované a zakázané. Toto rozdělení je závislé na kultuře a může být odlišné v jednotlivých zemích – v arabském světě je absolutně zakázán alkohol, zatímco kouření hašiše je povoleno. Stejně tak se liší například zákonné normy jednotlivých zemí určující které léky jsou vydávány na lékařský předpis (Seifertová, 2004). Podle současných vědeckých poznatků zřejmě mají jak látkové, tak nelátkové závislosti podobný mechanismus vzniku – ovlivnění endorfinového, respektive dopaminergního systému (Hőschl, 2002)."

Poznámka

Seminární práce do předmětu Úvod do sociální patologie a prevence.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20193
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse