Patologie - otázky ke zkoušce


Kategorie: Medicína

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor otázek ke zkoušce z patologie obecné i speciální seznamuje s nejrůznějšími nemocemi, jejich příznaky a způsoby léčby. V úvodních otázkách autor zpracovává definice nemocí a uvádí časté příčiny onemocnění. Podle závažnosti dále práce zpracovává regresivní změny: nekrozy, atrofie a dystrofie. Dále uvádí přehled zánětů a chorob souvisejících s poruchami metabolismu. Rovněž nechybí seznámení s druhy infekcí a alergiemi. Konečně autor charakterizuje progresivní změny a druhy nádorů. Poté práce pojednává o nemocech krve, srdce a břišních chorobách. Problémy s játry a s trávením střídají informace o nemocech dýchacích cest. Autor nezapomněl ani na onemocnění ledvin či pohlavní choroby. Nechybí také definice rakoviny a nemoci související s mozkem. Závěrečná otázka je o nemocech novorozenců.

Obsah

Patologie obecná
1.
Bioptické vyšetření - význam a cíle
2.
Pitva – význam a cíle
3.
Cytologické vyšetření - význam a cíle
4.
Nemoc a její příčiny. Vnitřní příčiny nemoci. Zevní příčiny nemoci
5.
Příznaky nemoci
6.
Regresivní změny
7.
Nekróza
8.
Dekubitus
9.
Gangréna
10.
Atrofie
11.
Dystrofie
12.
Poruchy metabolizmu proteinů
13.
Amyloidóza
14.
Hyalinní a fibrinoidní degenerace
15.
Poruchy metabolizmu tuků
16.
Poruchy metabolizmu tuků cukrů
17.
Poruchy metabolizmu vody a minerálů
18.
Zánět - definice charakteristika a projevy zánětu
19.
Zánět nespecifický
20.
Zánět specifický
21.
Komplikace zánětu
22.
Infekce a imunita
23.
Infekční nemoc a její příznaky
24.
Bakteriémie, sepse, pyémie
25.
Septický šok
26.
Poruchy imunity
27.
Alergie, formy alergických reakcí, projevy alergie
28.
Imunodeficience, formy a příčiny
29.
Progresivní změny
30.
Regenerace a reparace
31.
Hypertrofie a hyperplazie
32.
Metaplazie a dysplazie
33.
Nádory benigní a maligní a hraniční, charakteristika, rozdělení a projevy
34.
Prekancerózy
35.
Kancerogeny
Patologie speciální
36.
Nemoci krve a krvetvorby - přehled
37.
Leukopenie a agranulocytóza
38.
Anémie, formy, etiologie a patogeneze
39.
Hemoblastózy a hemoblastómy
40.
Krvácivé stavy, projevy, příčiny
41.
Ateroskleróza - etiologie, patogeneza a prevence
42.
Hypertenze a hypertenzní nemoc
43.
Nemoci žil, formy, projevy, komplikace
44.
Ischemická choroba srdeční. Angina pectoris a infarkt myokardu
45.
Endocarditis, myocarditis a pericarditis
46.
Srdeční vady, formy, etiologie a patogeneza
47.
Srdeční nedostatečnost, projevy, příčiny
48.
Poruchy motility, trávení a vstřebávání
49.
Malabsorpční syndrom
50.
Gastritis
51.
Vředová choroba žaludku a duodena
52.
Infekční nemoci střevní
53.
Crohnova nemoc a colitis ulcerosa
54.
Karcinom tlustého střeva
55.
Náhlé příhody břišní. Appendicitis, pancreatitis, peritonitis
56.
Ileus, etiologie a patogeneza
57.
Záněty jater
58.
Cirhóza
59.
Nádory jater
60.
Nemoci žlučníku a žlučových cest
61.
Zánětlivé nemoci dýchacích cest
62.
Angina
63.
Pneumonie a bronchopneumonie
64.
Intersticiální pneumonie
65.
Poruchy vzdušnosti plic
66.
Embolie
67.
Plicní hypertenze
68.
Cor pulmonale
69.
Tuberkulóza plic
70.
Karcinom plic
71.
Glomerulonefritis
72.
Nefrózy, těhotenská nefróza
73.
Nefrolitiáza
74.
Cystitis
75.
Intersticiální nefritis a pyelonefritis
76.
Selhání ledvin, urémie
77.
Karcinom ledvin
78.
Mužská a ženská kapavka
79.
Vulvovaginitis, mikrobiální obraz poševní
80.
Endometrióza
81.
Endometritis
82.
Adnexitis, formy, projevy, komplikace
83.
Rakovina děložního čípku a hrdla. Prekancerózy čípku a hrdla
84.
Rakovina děložního těla
85.
Nádory ovaria
86.
Mimoděložní těhotenství, etiologie a patogeneza
87.
Gestózy, formy a projevy
88.
Abruptio placentae, projevy, komplikace
89.
Koagulopatie. Placenta praevia, accreta a increta
90.
Mola a choriokarcinom
91.
Mastitis, etiologie a patogeneza
92.
Dysplazie prsní žlázy, formy a charakteristika
93.
Rakovina prsní žlázy
94.
Hypofunkční syndromy hypofýzy
95.
Hyperfunkční syndromy hypofýzy
96.
Hypofunkční syndromy štítné žlázy
97.
Hyperfunkční syndromy štítné žlázy
98.
Klimakterium a preklimakterický syndrom.
99.
Cushingova nemoc a Cushingův syndrom
100.
Stresová reakce a její etiologie
101.
Osteoporóza, etiologie a patogeneza
102.
Artróza a diskopatie. Bolestivý syndrom zad, etiologie a patogeneze
103.
Zánětlivé nemoci mozku a mening
104.
Degenerativní nemoci mozku a periferních nervů
105.
Ischemická choroba mozku
106.
Náhlé mozkové příhody. Mozková krvácení
107.
Gametopatie, embryopatie a fetopatie
108.
Porodní poranění
109.
Nedonošený novorozenec
110.
Asfyktický novorozenec. Rizikový novorozenec
111.
Infekce plodu a novorozence

Úryvek

"22. INFEKCE A IMUNITA
• INFEKCE: Infekce znamená napadení organizmu bakteriemi, viry, plísněmi nebo parazity. Vstup těchto mikroorganismů aktivuje náš obranný (imunitní) systém s cílem nežádoucí vetřelce rychle rozpoznat a zničit. Postupně se zapojují do boje s infekcí jak imunitní buňky (makrofágy, lymfocyty), tak i různé chemické látky (komplement, cytokiny, protilátky).
• IMUNITA : se označuje jako schopnost organismu bránit se proti antigenům.
• Defekty imunity : a) nespecifické ..poruchy komplementu, agranulocytóza, syndrom líných leukocytů
b) humorální ..poruchy zrání a diferenciace B buněk
c ) celulární ..aplazie thymu, AIDS
• Projevy imunitní nedostatečnosti :
◦ 1. Akutní oportunní infekce, těžký průběh klasických infekcí
◦ 2. Chronické oportunní infekce, těžký průběh klasických infekcí, vyšší incidence nádorů
23. INFEKČNÍ NEMOC A JEJÍ PŘÍZNAKY.
• Infekční nemoci se mohou rozdělit do skupin podle různých hledisek :
1. PODLE PŮVODCŮ
- onemocnění způsobená primárními patogeny ( původci vysoce virulentními, schopnými i u zdravých osob vyvolat infekční onemocnění
- jsou to tedy původci vlastích infekčních tzv. Klasických nemocí, které se mohou až epidemicky šířit a u nichž je proto zpravidla
- onemocnění způsobená původci slabšími ( méně virulentními, obyčejně podmíněně patogenními
- obecně lze rozdělit infekční onemocnění rozdělit na ( podle původců ) na : bakteriální, virová, prionová, mykotická, parazitární
2. PODLE PRŮBĚHU
akutní
chronická
3. PODLE ZPŮSOBU PŘENOSU
- přímým kontaktem s nemocným
- nepřímým kontaktem s nemocným, prostřednictvím předmětů potřísněných infekčními sekrety
-šíření nemoci se může dít cestou zdušnou = respirační, vodou a potravinami = alimentární, krevní = parenterální
4. ) PODLE VĚKU
- např. Klasické infekční dětské nemoci ) spalničky, spála, zarděnky, neštovice, černý kašel, záškrt
5.) PODLE TYPU NEMOCÍ
- čistě humánní ( břišní tyfus )
- přenosné ze zvířat ( antropozoonózy ) např. Salmonelózy
Příznaky: horečka a zánětlivé markery
– horečka může být kontinuální, vlnivá, septická, návratná, prchavá
– řada infekčních nemocí probíhá jako sepse s teplotou vystupující během několika hodin na 39 – 40 stupňů neboli tzv septický ráz teploty
– vzestup bývá doprovázen zimnicí až třesavkou, sestup pocením.
24. BAKTERIÉMIE, SEPSE, PYÉMIE
• Bakteriémie -je přechodná přítomnost živých mikroorganismů v cirkulující krvi (virémie )
- klinicky se neprojeví, protože bakterie jsou rychle vychytávány makrofágy a zneškodněny.
- přechodná bakteriémie se běžně vyskytuje u různých endoskopických vyšetření, extrakcí zubů
- odezní obyčejně během několika minut

• Sepse – stav, kdy v krvi kolují virulentní mikroby, a jejich toxiny. Přesto, že je organismus před průnikem mikrobů chráněn, toxiny poškozují tkáně a fagocytující buňky. Ty nejsou schopny mikroby z těla odstranit. Mikroby se množí a jejich nepříznivé účinky se zvyšují. To vede k celkové reakci- sepsi.
- Neúspěšná nebo nedostatečná odpověď obranných mechanismů organismu způsobí, že tělo infekci podlehne, nebo se virulentní buňky usazujé v některém orgánu nebo tkáni a vytváří septická ložiska až abscesy- metastazující sepse. "

Poznámka

Práce je kompilační, především cituje tyto zdroje:
Mačák, J., Mačáková, J.: Patologie.
Vokurka, M., Hugo, J.: Kapesní slovník medicíny.
Některé pasáže jsou staženy z anglických webových stránek.


Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19621
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse