Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Pavla Macurová: Metoda QFD (Quality Function Deployment)

Pavla Macurová: Metoda QFD (Quality Function Deployment)


Kategorie: Výrobek

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je přesně popsán postup aplikace metody, otázky, na které je třeba si zodpovědět a transformace požadavků do této metody. Na závěr je celý postup shrnut.

Obsah

1.
Metoda QFD (Quality Function Deployment)
2.
Ukázka aplikace metody,
3.
Transformace požadavků probíhá v tomto řetězci
4.
Pro vyřešení fází JAK a KOLIK jsou nutné tyto kroky
5.
Shrnutí postupu QFD

Úryvek

"Shrnutí postupu QFD:
A. Pochopení požadavků zákazníků na zlepšení.
B. Přeformulování požadavků zákazníků na CO.
C. Určení vah důležitosti pro CO.
D. Prvý návrh, jak mohou být požadavky zákazníků zajištěny: JAK.
E. Určení intenzity vztahů CO : JAK.
F. Test, zda všechna JAK mají vztah k nějakému CO (sloupcová kontrola), a zda každé CO je pokryto nějakým JAK (řádková kontrola). Zpětná vazba na B. nebo C., je-li potřeba.
G. Vážené hodnocení prvků matice (intenzita vztahu x váha důležitostí).
H. Určení charakteru a intenzity vztahů mezi JAK navzájem za účelem zjištění rozporů nebo naopak vzájemné podpory (střecha Domu jakosti).
I. Konkurenční porovnání pro CO.
J. Konkurenční porovnání pro JAK.
K. Celkové skóre pro JAK (suma váženého hodnocení), stanovení pořadí.
L. Posouzení technické obtížnosti, finanční náročnosti a rizik pro JAK, stanovení pořadí.
M. Závěrečné určení priorit pro JAK s využitím rozboru vztahů ve střeše Domu jakosti.
N. Určení KOLIK pro stanovené priority."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4549ab4351de1.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Metoda_QFD.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse