Název Goodness Staženo

Pavla Macurová: Metoda QFD (Quality Function Deployment)

V práci je přesně popsán postup aplikace metody, otázky, na které je třeba si zodpovědět a transformace požadavků do této metody. Na závěr je celý pos... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Výrobek

490x