Seminarky.cz > Životopisy > > > Pavol Dobšinský - životopis slovensky

Pavol Dobšinský - životopis slovensky

Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Velice kvalitní až encyklopedický pohled na život velké literární osobnosti slovenského národa. Do jeho životopisu je chronologicky vřazen také seznam všech jeho děl.

Obsah

1.
Úvod
2.
Dospívání
3.
Zapojování do spolkové činnosti
4.
Vlastní tvorba
5.
Konec života

Úryvek

"Z hľadiska jeho celoživotnej práce možno vymedziť dve línie. Prvá znamená vydávanie kníh, časopisov a tvorbu literárnu a je spätá predovšetkým s jeho pôsobením v Levoči, Trnave, Brezne a Banskej Štiavnici, druhá línia sa dotýka hlavne jeho vedeckej - folkloristickej a národopisnej práce v Sirku, Bystrom a Drienčanoch. Prvá a druhá línia sa však navzájom podmieňovali a dopĺňali. Najčastejšie spájame meno Pavol Dobšinský so slovenskými ľudovými rozprávkami. Ich zozbieranie a vydanie, za ktorým stojí obrovské množstvo vynaloženého úsilia a práce, však nepokladal za cieľ ale za prostriedok, ktorý mal slúžiť na uspokojenie kultúrnych potrieb národa a na jeho duchovné povznesenie. Snahy pokračovať vo vydávaní slovenských ľudových rozprávok, označovaných v tom období ako povesti ľudu slovenského, vyústili v roku 1858 do vydania prvého zväzku zbierky ”Slovenské povesti, I.kniha: Povesti prastarých báječných časov. Vydavatelia August Horislav Škultéty a Pavol Dobšinský”.V rámci prvej knihy Slovenských povestí sa vydalo 6 zväzkov: 1. a 2. zväzok v Rožňave roku 1858, 3. a 4. zväzok roku 1859 a 5. a 6. zväzok roku 1861. Pokus o vydanie druhej knihy sa nevydaril. Do Slovenských povestí rozprávkami prispeli Janko Francisci - Rimavský, Ján Čipka, Samuel Ormis, Štefan Marko - Daxner, August Horislav Škultéty, Pavol Dobšinský a ďalší. V Úvode zdôvodňujú vydavatelia potrebu vydania slovenských ľudových rozprávok a obhajujú ich hodnotu a význam oproti presvedčeniam, že sú to ”bludy, nezmysly, povery - výtvory neokrôchanej obrazotvornosti”. Zastávali názor, že ľudové rozprávky sú naopak prejavom bohatej obrazotvornosti, vyspelého poetického ducha a múdrosti ľudu / Melicherčík, 1959, s. 87 /. Záverečná časť úvodu má v prvom rade historiografický význam, pretože v nej nájdeme zhrnuté dejiny záujmu o slovenské národné rozprávky, počnúc S. Reussom až do konca 50. rokov 19. stor., cez jednotlivé rukopisné a tlačené zbierky, prostonárodné zábavníky gemerské, rukopisné zbierky, Slovenské povesti J. Francisciho až po zbierku slovenských ľudových rozprávok Boženy Němcovej / Melicherčík, 1959, s. 91 /. Zbierka nepodáva verný obraz prozaickej tvorby slovenského ľudu (ako v prípade J. Francisciho), ale výber upravovaných ľudových rozprávok zameraný predovšetkým na čitateľské potreby vtedajšej slovenskej spoločnosti. Pavol Dobšinský chápal knihu Slovenských povestí ako prvý krok sebavzdelávania najširších vrstiev národa, ktorý pomôže ľudu privyknúť na čítanie vo vlastnej reči. Okrem toho vyzdvihoval význam reči ľudových rozprávok pri zvyšovaní úrovne jazykovej kultúry a upevňovaní v zbierke použitej pravopisnej formy slovenčiny v literárnej tvorbe tých čias. Pre súčasnú národopisnú a folkloristickú vedu je dôležitý prínos Slovenských povestí ako širokého obrazu o rozprávkovom bohatstve slovenského ľudu, motívoch, reči a obsahovej náplni ľudových rozprávok. Pavol Dobšinský nezaraďoval do zbierky pôvodné zápisy ľudových rozprávok, ale ich úpravy. Spôsob spracovania ovplyvňovali názory na hodnotu, význam a prínos ľudových rozprávok. Jedným z postupov pri upravovaní rozprávok bolo tzv. conferovanie, resp. štylizácia. V snahe zachovať pôvodnosť rozprávky sa porovnávali viaceré varianty, pričom zápis s predpokladanou najstarobylejšou fabulou a motívom využívali ako základ – vzor a ostatné zápisy tvorili iba pomocný materiál. V prípade jedného motívu sa uplatňovali hlavne úpravy štylistickej povahy a prehadzovanie alebo nahradzovanie pôvodných motívov."

Poznámka

Práce je psána formou souvislého textu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1157
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse