Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Pedagogická diagnostika

Pedagogická diagnostika


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky obsahují stručné informace o pedagogické diagnostice.

Obsah

1.
Diagnostika
2.
Co diagnostikujeme?
3.
Jak diagnostikujeme?
4.
Kdo diagnostikuje?
5.
Diagnostické chyby
6.
Základní úkoly pedagogiky
7.
Srovnávací pedagogika, další disciplíny

Úryvek

"Pedagogická diagnostika, diagnóza, diagnostické metody
- diagnostika
- slouží k rozpoznání aktuální stavu
- výsledkem je diagnóza
- na základě diagnózy předvídáme další vývoj
- autodiagnostika pro učitele - hodnocení sebe sama
- probíhá pořád
- před vstupem do školy
- pedagog
- diagnostika sebe sama - vlastní činnosti

Co diagnostikujeme?
- zdravotní a duševní stav a připravenost pro výuku
- úroveň vědomostí a dovedností
- podmínky výchovně vzdělávacího procesu

Jak diagnostikujeme?
- pozorování
- rozhovor
- hodnocení testů a žákovských prací, dotazníků
- sociometrie - síla mezilidských vztahů ve skupinách

Kdo diagnostikuje?
- učitelé
- psychologové
- speciální pedagogové
- rodiče
- lékaři
- vedoucí zájmových kroužků

Diagnostické chyby
- nevyvozovat závěry z neúplných informací
- pozor na:
- zbrklé závěry - shovívavost pedagoga
- haló efekt - povrchní a nepřesné info o subjektu
- golemův efekt - negativní očekávání žákova jednání
- pygmalionův efekt - pozitivní očekávání žákova jednání
- vyvarovat se předsudkům, stereotypům

Základní úkoly pedagogiky
- analýza a syntéza pedagogických jevů
- srovnávánípedagogických jevů
- vyhodnocovánípedagogických jevů
- tvorbapedagogických jevů

- objasňování a interpretace základních pedagogických jevů a procesů ve výchovně vzdělávacím prostředí

- srovnávací pedagogika - analýza srovnání vzdělávacích systémů v různých zemích
- pedagogika spolupracuje s - filozofií, psychologií, biologií, ekonomikou, estetikou apod."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51801055570e7.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Pedagogicka_diagnostika.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse