Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta, Praha 4 - Krč

Charakteristika: Práce, poskytující vhled do problematiky pedagogické komunikace, v první části přibližuje v hlavních bodech vlastnosti a zásady jejích tří složek, jimiž jsou komunikace verbální, neverbální a komunikace činem. Druhý oddíl se soustředí na vybrané aspekty pedagogické komunikace se zaměřením na její problematické oblasti a možnosti jejich překonání. Představena jsou specifika a omezení výukového dialogu a pedagogické komunikace obecně a nastíněny funkční a dysfunkční způsoby předávání učiva. Zahrnuto je rovněž téma neurotických projevů u žáků v pedagogické komunikaci či role genderu v kontaktu mezi pedagogem a žákem.

Obsah

1.
Úvod
2.
Složky pedagogické komunikace
2.1
Verbální komunikace
2.2
Nonverbální komunikace
2.3
Komunikace činem
3.
Další vybraná témata pedagogické komunikace
3.1
Možnosti a meze výukového dialogu
3.2
Specifika pedagogické komunikace
3.3
Typy komunikování učiva
3.4
Neurotické projevy u žáků v pedagogické komunikaci
3.5
Komunikační ostýchavost žáků
3.6
Komunikace a gender
4.
Závěr

Úryvek

"1. Složky pedagogické komunikace
Ve vysokoškolských učebnicích komunikace (např. Mareš, Křivohlavý, 1995; Nelešovská, 2005) se většinou setkáme s rozdělením komunikace na verbální, nonverbální a komunikaci činem. Autoři zároveň upozorňují na skutečnost, že toto dělení je pouze teoretické -tzn. že v praxi (v edukačním procesu) -od sebe nelze tyto složky komunikace ostře oddělovat.

1.1 Verbální komunikace
Kyriacou píše ve své práci Klíčové dovednosti učitele (2004, s. 49): „Učitelé při své práci hodně mluví... Proto nepřekvapuje, že kvalita mluveného projevu je jedním z nejdůležitějších aspektů efektivní výuky.“ Autor ve svém výzkumu, v němž studenti maturitních ročníků hodnotili žádoucí schopnosti učitele, zjistil, že za nejdůležitější pro kvalitní výsledky výuky považují schopnost učitele vysvětlit učivo jasně a na přiměřené úrovni. (tamtéž)
Ve frontálně organizovaném vyučování převládá řeč učitele. Mluvíme-li o 1. stupni ZŠ, převládá zde učitelovo organizování činnosti žáků, následuje výklad a dotazování ze strany učitele. U vyšších ročníků pak převládá výklad, následuje dotazování. V souvislosti s verbální komunikací je dobré si uvědomit, že čím zkušenější je učitel, tím méně ryze slovního působení ve vyučování používá, a tím bohatší rejstřík edukačních metod má. „Mnoho učitelů [však] žije v mylné představě, že čím více se v hodině mluví, tím lépe.“ (Mareš, Křivohlavý, 1995, s. 82)
Mareš a Křivohlavý (1995, s. 78 -80) vymezují hlavní požadavky na učitelovy otázky a výklad a zároveň ukazují na konkrétních příkladech chyby v učitelově komunikaci:
• Věcná správnost a přesnost: Učitel by se měl vyvarovat věcné nesprávnosti a odborné nepřesnosti („Jak velkou tíhu má 1 kg?“; „Jak je to vysoko dolů?“).
• Jazyková správnost: Mezi jazykovou nesprávnost řadí zmínění autoři nespisovnost („Tady je ňákej rozpor, né?“), neúplné věty („Toto slovo ve větě bude...?“) a nesprávný slovosled („Buňka se nám barví jak?“).
• Srozumitelnost, stručnost: Nesrozumitelný je pro žáky učitel, který je ve výkladu příliš rozvleklý, často odbočuje od tématu, má zmatený projev.
• Jednoznačnost: Nejednoznačnost může mít přinejmenším dvě příčiny. První je ta,

když učitel předloží celou sérii otázek a žáci neví, na kterou z nich mají odpovídat
(„Jaké předpisy...? Jaké škody může elektřina způsobit? Musíme se držet předpisů?“)
Druhá příčina nejednoznačnosti může být taková, že učitel předloží
otázku připouštějící několikerý výklad.
• Přiměřenost: Nepřiměřenost může být způsobena buď přílišnou obtížností nebo
přílišnou jednoduchostí otázek (žáci nechtějí odpovídat, cítí se podceňováni, bojí se chytáku...).
Významným momentem ve verbální komunikaci je také pauza, kterou učitel ponechává
žákům na promyšlení odpovědi. Vhodná délka pauzy může žáky podnítit k zapojení do diskuse. Všeobecně lze říci, že učitelé nechávají málo času na promyšlení odpovědi a přihlášení se. To se stává znevýhodněním pro žáky váhavější, s pomalejším tempem práce. (Mareš, Křivohlavý, 1995)
Učitel by si měl být vědom skutečnosti, že samo vyvolání je pro většinu žáků zátěžovou situací. Žáci mohou zažívat napětí (někteří i úzkost), u mladších žáků se často dostavuje snížená hlasitost hlasu, jeho odlišné zabarvení. (tamtéž)
Mezi zásadní úkoly učitele v pedagogické komunikaci patří pěstování dovednosti vytvořit podmínky pro otevřený rozhovor (rozhovor orientovaný na partnera – žáka). „Pomoc v takové situaci spočívá v tom, že druhému člověku umožníme, aby se vypovídal. Tím je mu dána možnost, aby sám lépe poznal a pochopil své zážitky a prožitky. … Často se … ten, kdo o svém problému hovoří, propracuje k tomu, že je schopen problém zvládnout.“ (Gillernová, 1990, s. 77 – 78)

Poznámka

Zpracováno na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy jako práce do předmětu Didaktika II.
Klíčové body textu jsou zvýrazněny tučně.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22659
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse