Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Pedagogická komunikace, kázeň a autorita učitele

Pedagogická komunikace, kázeň a autorita učiteleKategorie: Komunikace, Pedagogika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázka ke zkoušce se ve své první části zabývá problematikou pedagogické komunikace, jejím obsahem, funkcemi, typy či pravidly. Druhá část patří tématu kázně ve výchově a autoritě učitele.

Obsah

1.
Pedagogická komunikace a interakce. Zásady komunikace ve škole a její vliv na průběh výuky
2.
Problém kázně a svobody ve výchově. Autorita učitele a vychovatele
3.
Shrnutí

Úryvek

"Pedagogická komunikace, kázeň autorita učitele
Pedagogická komunikace a interakce. Zásady komunikace ve škole a její vliv na průběh výuky. Problém kázně a svobody ve výchově. Autorita učitele a vychovatele.

Pedagogická komunikace a interakce. Zásady komunikace ve škole a její vliv na průběh výuky.
James Eicher
„Jeden ze základních komunikačních zákonů praví, že každé chování v přítomnosti druhé osoby má informační hodnotu. Všechno, co děláme – způsob sezení, spojování rukou, změna hlasového tónu – je komunikační podobou a podléhá jejím pravidlům.“

Základní pojmy:
Sociální interakce – vzájemné aktivní působení, ovlivňování jedinců, skupin a prostředí; jeden subjekt vyvolává svým jednáním změnu v jednání druhého subjektu (Hartl, Psychologický slovník, 1994)
Pedagogická interakce – vzájemné působení dvou nebo více subjektů v průběhu výchovně vzdělávacího procesu (Šikulová)
Sociální komunikace – Sdělování, tj. výměna informací (Mareš, Křivohlavý, Komunikace ve škole, 1995)
Pedagogická komunikace – Vzájemná výměna informací mezi účastníky výchovně vzdělávacího procesu, která slouží výukovým cílům (Gavora, Pedagogická komunikácia v základnej škole, 1988)

Funkce pedagogické komunikace ve v-v procesu:
• zprostředkovává společnou činnost účastníků nebo jednotlivých pracovních skupin;
• zprostředkovává vzájemné působení účastníků v nejširším smyslu včetně výměny informací, zkušeností, ale i motivů, postojů, emocí;
• zprostředkovává osobní i neosobní vztahy;
• formuje všechny účastníky pedagogického procesu, zejména pak osobnost žáků;
• je prostředkem k uskutečňování výchovy a vzdělávání, neboť cíl, učivo, metody atd. nemohou vystupovat v pedagogickém procesu přímo, ale ve slovní či mimoslovní podobě;
• konstituuje každý výchovně vzdělávací systém, neboť tvoří jednu z jeho hlavních složek, zajišťuje jeho fungování, vnáší do něj pohyb, vývoj, dynamiku, udržuje jeho stabilitu."

Poznámka

Součástí práce je schéma o rozsahu cca 0,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x512e3977f3190.zip (111 kB)
Nezabalený formát:
Pedagogicka_komunikace_kazen_autorita.doc (187 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse