Název Goodness Staženo

Pedagogika - vypracované otázky

Výchova, její procesuální a formativní stránka - základní pojmy,vztah výchovy a vzdělání, procesuální pojetí výchovy, východiska výchovy. Pedagogika j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

678x

Dějiny pedagogiky a výchovy

Práce obsahuje podrobně zpracované okruhy ke zkoušce. Nejprve definuje dějiny pedagogicky jako vědní disciplínu a poté se podrobně věnuje vývoji vých... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

511x

Pedagogika - otázky ke zkoušce

Jedná se o heslovitě zpracované otázky je zkoušce z pedagogiky, které podávají přehled o vývoji pedagogiky jako vědy od Antiky po současnost. Představ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

247x

Současné trendy ve výchově a vzdělávání handicapovaných dětí a mládeže

Práce se skládá ze tří částí. V první vysvětluje základní pojmy. Ve druhé se věnuje legislativnímu zakotvení práv a zabezpečení vzdělávání dětí, žáků ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální

226x

Interakce učitel - žáci

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

207x

Motivace ve škole

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

201x

Česká výchovně vzdělávací soustava

Tato práce popisuje nejen vývoj a současný stav našeho školství, ale také dějiny školství na našem území od roku 1774, kdy byla uvedena v platnost ško... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

198x

Pedagogická komunikace, kázeň a autorita učitele

Otázka ke zkoušce se ve své první části zabývá problematikou pedagogické komunikace, jejím obsahem, funkcemi, typy či pravidly. Druhá část patří témat... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Pedagogika


176x

Pedagogicko-psychologická diagnostika - vypracované otázky ke zkoušce

Tato práce obsahuje 14 vypracovaných otázek k předmětu pedagogicko-psychologická diagnostika. Otázky jsou zaměřeny na hlavní pojmy psychodiagnostiky ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

164x

Základy pedagogiky - otázky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

158x
1  2  3  4  5  6  7  »