Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pedagogické principy a jejich využití v praxi

Pedagogické principy a jejich využití v praxi


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Úvod, charakteristika jednotlivých principů ( principy: cílevědomosti, soustavnosti, aktivnosti, názornosti, uvědomělosti, přiměřenosti,...), aplikace v praxi a srovnání s minulostí. Závěr.

Úryvek

Princip přiměřenosti
- vyžaduje aby forma a metoda výuky , výchovy byla v souladu s věkovou vyspělostí a dosavadní úrovní jedince
- výchozím požadavkem je zachovat základní pravidla pedagogického postupu : od blízkého ke vzdálenějšímu, od známého k neznámému od jednoduchého k složitějšímu
- důležité je aby pedagog si na počátku i v průběhu zjišťoval stav vědomostí

Princip emocionálnosti
- moderní pedagogika vyžaduje stále více k aplikaci tohoto principu, který m rozumíme:
- probouzení adekvátních citových prožitků jedince
- udržovat trvale radostnou atmosféru

Princip jednotnosti výchovného působení
- Úspěšná výchova předpokládá jednotu v požadavcích i přístupech všech učitelů, s nimiž se jedinec setkává.


Princip sloučení teorie s praxí

- Tímto principem se snažíme sjednotit teoretickou číst výuky s částí praktickou. Využití tohoto principu je velmi důležité pro žáky středních odborných škol a středních odborných učilišť

Poznámka

Přehledná práce.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44396f5ae4101.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Pedagogicke_principy_a_jejich_vyuziti_v_praxi.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse