Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pedagogika Jana Amose Komenského

Pedagogika Jana Amose Komenského

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce seznamuje s pedagogickými názory Jana Amose Komenského. Nejdříve uvádí jeho životopis, poté se věnuje jeho dílu. Charakterizuje Komenského pojetí pedagogiky. Popisuje jeho dílo Pansofie a informuje o myšlence vzdělání pro každého. Zabývá se systémem školství dle Komenského. V závěru je nastíněn odkaz učitele národů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Osobnost J. A. Komenského
3.
Dílo J. A. Komenského
4.
Pedagogika podle J. A. Komenského
4.1.
Pansofie
4.2.
Vzdělání pro každého
4.3.
Systém školství
5.
Odkaz J. A. Komenského

Úryvek

"4. PEDAGOGIKA PODLE J. A. KOMENSKÉHO

Komenský chtěl všemi dostupnými způsoby odstranit nepravosti, které viděl, i jejich příčiny, jež, jak je chápal, záležely v chybách člověka. Vzdělání nebylo jedinou cestou k nápravě, i když se jím ze všech cest nejvíce zabýval. Komenský psal politické výzvy a sociální pojednání, náboženské traktáty, vystupoval jako politik, a přijímal dokonce i proroctví. (Polišenský, Pařízek; 1987)

Ze všech cest k lepšímu uspořádání světa se Komenský nejvíce zabýval vzděláním. To mělo důležitou všenápravnou úlohu. Tímto chápáním vzdělání se Komenský lišil od některých svých předchůdců, kteří promýšleli jen část vzdělávací soustavy, např. jen didaktiku jazykového vyučování, a nikoli celou soustavu vzdělání a jeho úlohu v životě člověka a lidstva.
Položil si otázky, jakým vzděláním dosáhne své vize a jak dosáhne toho, aby si ho všichni osvojili. Na první otázku odpovídá pansofie nebo-li vševěda.


4.1. PANSOFIE

Pansofie je věda či filosofický směr, jenž se snaží skrze poznání a zahrnutí všech vědních oborů harmonizovat svět a zbourat bariéry mezi lidmi.
Pansofie měla obsáhnout celé lidské vědění v jeho nápravném účelu a být základem dokonalé rozum, dokonalé řeči a dokonalého jednání celého lidského pokolení.

Komenský rozvedl pansofický základ cesty lidského poznání při postupu vyučování. Vzdělávat mládež neznamená podle jeho přesvědčení vtloukat do jejich hlav směsici slov, frází, výroků a myšlenek, sebranou ze spisovatelů, ale otvírat jim porozumění pro věci. Proto se ničemu nemá vyučovat pouhou autoritou, ale všemu za pomoci smyslů a rozumu. (Polišenský, Pařízek; 1987)

Pansofické studium utvářelo všechny stránky člověka, jeho rozum, ruku, i řeč, a to tak, že jednotlivé složky studia se navzájem doplňovaly a podporovaly. Komenský vytvořil ucelené pojetí vzdělání, jež bylo propojeno s lidským věděním i prací, s programem nápravy člověka a lidstva. (Fučíková, 2008)


4.2. VZDĚLÁNÍ PRO KAŽDÉHO

Komenského cílem bylo vzdělávat všechen lid. Zde ovšem narážel na velký nesouhlas, jelikož většina buržoazních názorů se přiklání k teorii elit. To znamená, že různým skupinám mládeže se dostane různé vzdělání. Komenský byl v této problematice neoblomný a jednoznačný. Věřil, že neexistuje člověk, kterému by vzdělání nebylo přínosem."

Poznámka

Práce obsahuje pravopisné chyby.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD; http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=663; http://www.seminarky.cz/J-A-Komensky-jeho-odkaz-dnesku-7948; http://cs.wikipedia.org/wiki/Pansofie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18761
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse