Pedagogika - otázky k SZZk

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje tématické okruhy k přípravě na státní zkoušky. Každý okruh obsahuje přehledně zpracované základní informace o daném tématu.

Obsah

1.
Problémy pedagogické evaluace
2.
Klima ve třídě
3.
Současné přístupy k řešení vztahu dědičnosti, prostředí a výchovy
4.
Situační pojetí výchovy
5.
Pedagogické aspekty procesu formování člověka
6.
Jan Ámos Komenský
7.
Pedagogická interakce a komunikace
8.
Jedinec a sociální skupina ve výchovném procesu
9.
Axiologické základy výchovy
10.
Humanistické a konstruktivistické přístupy ve vzdělávání
11.
Konstruktivismus a jeho vliv na výchovu a vzdělávání
12.
Problémy současného kurikula
13.
Styly učení žáků a studentů
14.
Současné progresivní teorie vzdělávání
15.
Pedagogická dimenze autoregulace učení
16.
Místo médií v edukačním procesu
17.
Klasické a moderní metody ve výuce a výchově
18.
České progresivní pedagogické tradice
19.
Akční pedagogický výzkum
20.
Česká výchovně-vzdělávací soustava
21.
Pojetí moderního Školského managementu
21.1.
Přístupy k managementu škol
21.2.
Oblasti řízení školy
21.3.
Řízení pedagogického procesu
21.4.
Řízení ekonomické oblasti
21.5.
Administrativní řízení
21.6.
Řízení vnějších vztahů
21.7.
Řízení lidských zdrojů (vedení lidí)
22.
Srovnání kvalitativní a kvantitativní metodologie v pedagogickém výzkumu
22.1.
Tabulka názorně zobecňující rozdíly kvalitativního a kvantitativního výzkumu
22.2.
Přehled metod pedagogického výzkumu
22.3.
Ratingové metody
22.4.
Metoda Q-třídění
22.5.
Psychosémantické metody
22.6.
Obsahová analýza
22.7.
Testy
22.8.
Projektivní metody a techniky
22.9.
Metody měření sociálních vztahů
22.10.
Behaviorální metoda
22.11.
Experiment
22.12.
Strategie etnografického výzkumu
22.13.
Pozorování
22.14.
Experiment
22.15.
Rozhovor
22.16.
Dotazník
22.17.
Další metody
22.18.
Závěr
23.
Působení osvícenských idejí na rozvoj výchovy a vzdělání
23.1.
John Locke
23.2.
Jean Jaques Rousseau
23.3.
Denis Diderot
24.
Vliv antických myslitelů na vývoj pedagogického myšlení
24.1.
Platón
24.2.
Aristoteles

Úryvek

"Úskalí evaluace

V řadě lidských činností platí: pokud chceme být lepší a provádět kvalitněji svou práci, musíme znát aktuální stav, zjišťovat ho a hodnotit s co největší objektivitou. Často se stává, že je nezbytné zaměřit sondu do vlastních řad, pak si člověk musí přiznat vlastní nedostatky nebo i nedostatky kolegů, které se před ním objeví. Nemá smysl nasazovat si růžové brýle nebo přehlížet to, co kvalitu snižuje nebo brzdí. Tím bychom dělali „medvědí" službu tomu, o koho jde nejvíce - ve školství o žáky a studenty.
Při tvorbě ŠVP některé školy začínaly vlastní evaluací. Dotazníky rodičům a žákům, SWOT analýzy a jiné techniky vedly k určitému poznání, které bylo tím pravdivější, čím větší byla ochota učitelského sboru pohlédnout někdy nepříjemným faktům do očí. Jedině to je však správná cesta. Bohužel je populace pedagogů poněkud méně sebekritická, než by se zdálo být vhodné.
Učitelé často věří tomu, že sami jsou „výborní", na základě vlastního subjektivního vnímání. Já nabízím tento pohled: pokud si myslím, že jsem dobrá učitelka, měla bych to mít podložené také nějakou zpětnou vazbou žáků. Ale ne pouze tím, že se mnou několik žáků hovoří o přestávce na chodbě nebo že se třída zasměje mému žertu při výkladu. Takovou vazbou například může být, že když ve svém předmětu změřím klima dotazníkem, tak v 7.A v položce učitelova pomoc a podpora vychází nadprůměrné hodnoty bodů. To ukazuje, že dokáži žákům 7.A pomáhat a tato třída mou podporu cítí.
Jestliže někdo přijde s kritickým názorem, jsou po něm požadována data, a pokud data jsou, hned vzbuzují různá podezření a jejich validita je zpochybňována. Ovšem jestliže jiný chválí - a to mnohdy především sebe - žádná čísla ani šetření uvádět nemusí. Jakoby mělo hodnocení pozitivních názorů jiné zákonitosti. Přitom je potřebné vidět, že právě jen kritické analýzy mají svou užitečnost zejména v tom (na rozdíl od nějakých sebestředných pochval), že mohou ukazovat cestu ke zlepšení a směr další činnosti.
Evaluace se střetává i s jiným druhem úskalí. Lidé např. nebývají nadšením bez sebe, mají-li mluvit o citlivých otázkách, otevírat dlouhodobě zakonzervovaná témata, dotýkat se „nedotknutelného". Samozřejmostí nebývá zvládnutí hodnotného zapojení žáků do věci, stejně jako probuzení zájmu rodičů či dalších potenciálně významných skupin. Jen stěží budou v některé škole věci nakloněni všichni - autoevaluaci vstřícně naladěná skupina by však měla mít od ostatních mandát k akci. Autoevaluace také nezřídka bývá výzvou pro vedení školy. Mnoho otazníků, dilemat a nejasností prostě může vyvolávat prakticky všechny hlavní fáze tohoto procesu - výběr předmětu autoevaluace (jaké jsou vlastně priority, co je potřebné a reálné zvládnout), domlouvání se o způsobech interpretace získaných poznatků (jak budeme vykládat zjištěný stav) a jejich distribuce (komu co sdělíme a naopak nesdělíme a proč), jednání o přechodu od zjištění a zhodnocení stavu věci k následným snahám o reálnou změnu (co budeme měnit, jak a proč)."

Poznámka

Tato práce obsahuje schémata a tabulky. Čistého textu v práci je cca 120 stran.
Obsahuje věcné chyby ve jménech, pravopisné chyby a časté anakoluty.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15034
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse