Pedagogika - otázky ke SZZk

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor 25 okruhů ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky zpracovává teoretické, praktické, metodologické a historické otázky a souvislosti disciplíny. Po představení pedagogiky jako vědeckého oboru, jejích pojmů a podoborů je probírána problematika vzdělávání, výchovy i socializace člověka a jejich forem. Dalším předmětem zájmu je vzdělávací systém a vzdělávací politika v České republice, ale také zahraničí, pedagogický výzkum a osobnost a znalosti pedagoga. Následující okruhy se věnují didaktické tematice či pedagogické diagnostice a závěrečné otázky seznamují s obsahem a cíli výchovy a vzdělávání od antiky po 19. století. Všímají si zde také myšlenek významných postav pedagogiky i utváření školského systému v daném období.

Obsah

1.
Pedagogika, pedagogická teorie a praxe
2.
Pedagogika jako věda, základní pedagogické kategorie, systém pedagogických věd, příbuzné vědy
3.
Cíle a obsah výchovy a vzdělávání, kurikulum, jeho proměny
4.
Vývoj člověka a jeho utváření výchovou a vzděláváním, podmínky výchovy
5.
Výchova jako forma socializace, mechanismy a činitelé socializace
6.
Formy výchovy a vzdělávání a jejich specifika
7.
Úloha vzdělání v ekonomickém a sociálním vývoji společnosti
8.
Vzdělávací systém ČR
9.
Současná evropská vzdělávací politika – základní dokumenty
10.
Současná česká vzdělávací politika – základní dokumenty
11.
Metody pedagogického výzkumu, příklady pedagogického výzkumu v ČR a v zahraničí
12.
Osobnost pedagoga a typy pedagogů
13.
Pedagogické znalosti – klíčová součást profesních dovedností učitele
14.
Pedagogická komunikace
15.
Didaktika, její předmět a historie
16.
Organizační formy vyučování a vyučovací metody
17.
Inovační tendence v oblasti vyučovacích forem a metod
18.
Pedagogická diagnostika
19.
Učivo v pedagogických dokumentech (učební plány, osnovy, kurikulární dokumenty)
20.
Výchova a vzdělávání ve starověku: Řecko, Řím
21.
Výchova a vzdělání ve středověku, univerzitní vzdělávání
22.
Výchovné ideály humanismu a renesance: cíl, obsah, metody vzdělávání
23.
Pedagogika J. A. Komenského
24.
Pedagogika osvícenství: přirozená a svobodná výchova
25.
Pedagogika a 19. století: počátky konstituování pedagogiky jako vědy, etatizace, lidové vzdělávání a předškolní výchova

Úryvek

"1) Pedagogika a její význam, význam studia pedagogické teorie pro pedagogickou praxi

Pedagogika
(z řec. paidagógos – pův. otrok, který doprovázel syna svého pána do školy a pečoval o něj; později převzala latina jako paedagogus – posun k významu učitel, vychovatel)

- je věda o výchově člověka, pomáhá při řešení konkrétních výchovných problémů a je podkladem pro
tvořivost učitele
- zkoumá podstatu, strukturu a zákonitosti výchovy a vzdělávání a objasňuje cíle, obsah, podmínky,
metody a prostředky výchovy
- studuje a kriticky hodnotí myšlenkové dědictví minulosti
- sleduje vývoj školství, výchovy a vzdělávání u nás i v zahraničí a ve spolupráci s dalšími vědními
disciplínami formuje nové vývojové trendy pro různé oblasti výchovy a vzdělávání.
- dělí se na pedagog. teorii a praxi

Pedagogická teorie:
Pedagogická teorie se utváří v rámci historického vývoje lidstva
1. tradice a zkušenosti společnosti (rodiny)
2. příbuzné společenské vědy (filosofie, psychologie, sociologie apod.)
3. současné empirické poznatky
4. výzkum a experimentování

Význam studia pedagogické teorie:
Pedagogiku nelze odvíjet jednostranně pouze od praktické zkušenosti (prakticismus) ani jen z teoretických poznatků.
Pedagog by měl mít svůj individuální pedagogický systém založený na teoretických znalostech, vlastních zkušenostech a osobních předpokladech.
Konfrontací teorie se skutečností si pedagog tvoří své pedagogické vědomí. Toto vědomí se po celý profesní život pedagoga vyvíjí.
V praxi se setkáváme se situacemi, kdy i lidé, kteří nikdy pedagogiku nestudovali, mají v činnostech souvisejících s výchovou a vzděláváním velmi dobré výsledky. Důležitou roli zde sehrává jejich pedagogický talent.
Na druhé straně ale i ti, kteří takovým výjimečným talentem neoplývají, mohou dosáhnout díky znalostem pedagogické teorie velmi dobrých výsledků.

Členění pedagogických věd z hlediska vývojových fází člověka:
předškolní pedagogika,
pedagogika ZŠ,
středoškolská pedagogika
andragogika / pedagogika dospělých/
gerontagogika /vzdělávací problémy ve stáří/"

Poznámka

Částečně zpracováno formou odrážek, důležité orientační body textu jsou zvýrazněny tučně či barevně.
Rozsah jednotlivých otázek se pohybuje od 1 do 3 stran.
Značné části práce jsou volně dostupné na internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23122
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse