Pediatrie - 6

Kategorie: Medicína

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje otázky z pediatrie. V šesté části jsou vypracovány otázky jako hemostáze a hemokoagulace, zásady umělé výživy kojence, novotvary v dětském věku, revmatická horečka, celiakální sprue nebo očkování a jeho komplikace. Pátou část naleznete zde a sedmou část naleznete zde.

Obsah

25.a Hemostáza a hemokoagulace a její poruchy u dětí
25.c Zásady umělé výživy kojence (obvyklý postup)
26.a Novotvary v dětském věku (s výjimkou krevních)
40.a Infekce moč.ústrojí, Pyelonefritida akutní a chronická
26c Revmatická horečka
27.a Horečka, hyperpyrexie
27.b Celiakální sprue
27.c Očkování a jeho komplikace
34.c Vrozené poruchy metabolizmu

Úryvek

"25.a Hemostáza a hemokoagulace a její poruchy u dětí
- vyšetření – cílená rodinná a osobní anamnéza
- screeningové laboratorní testy – trombocyty, doba krvácivosti (Duke,Simplate), protrombinový čas (Quick), aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT)
- tyto testy je nutné provést vždy v rámci předoperačního vyšetření
Trombocytopénie
- pokles destiček v periferní krvi pod 150 x 109/l
- příčiny – snížená tvorba, zvýšený zánik nebo event. sekvestrace ve zvětšené slezině
- při poklesu pod 20 → riziko spontánního krvácení
- obecně – klinické projevy trombocytopénie lze očekávat až při snížení destiček pod 60-80
- typické projevy – petechie na kůži (maximum v místech nejvyššího hydrostatického tlaku) a slizniční krvácení (epistaxe, krvácení z dásní)
- pozorujeme delší krvácení v místech vpichů, spontánní tvorbu hematomů, krvácení do spojivek, GIT a jinam
- nejobávanější komplikace je krvácení do CNS
- trombocytopénie ze snížené tvorby –
- vrozená trombocytopénie s aplázií radia (TAR syndrom) – vzácné
- Wiskott-Aldrichův syndrom – vzácné, vázané na X-chromozom, navíc je těžká vada imunity a ekzémy
- aplastická anémie – trombocytopenie může být jeden z prvních příznaků
- cyanotické srdeční vady – většinou malá trombocytopenie, bez krvácivých stavů
- vrozené a získané virové infekce – kongenitální TORCH, získané – EBV,HIV, spalničky..
- poléková trombocytopénie – antiepileptika (hlavně valproát), cytostatika, heparin, chinidinové preparáty (antiarytmika), i některá ATB
- trombocytopénie ze zvýšené destrukce –
- novorozenecká aloimunitní trombocytopenická purpura (NATP)
- vzniká senzibilizací matky během těhotenství antigeny na destičkách plodu
- novorozenci matek s autoimunitní trombocytopenickou purpurou
- ty autoIg pronikají placentou, mohou způsobit těžkou trombocytopénii
- akutní autoimunitní trombocytopenická purpura (ITP)
- ITP je zkratka staršího názvu – idiopatická TP
- etio – vznikají auto Ig (IgG, IgM), které se váží na trombocyty
- ty jsou pak vychytávány a likvidovány RESem (hlavně ve slezině)
- tvorba Ig může vzniknout bez zjevné příčiny, ale také po virové infekci
- zánik destiček se snaží tělo kompenzovat vyšší tvorbou → v dřeni je spousta megakaryocytů
- klinický obraz – nejčastěji u dětí ve věku 2-4 roky, u obou pohlaví stejně časté
- děti nad 10 let onemocní spíše chronickou formou
- v anamnéze může být virová infekce před dvěma až třemi dny
- začíná z plného zdraví – výsev petechií, hematomů, slizniční krvácení (někdy i hematurie a GIT krvácení)
- asi u 1% může dojít k CNS hemoragii
- fyzikální vyšetření – projev hemoragické diatézy, příp. anémie ze ztrát, jinak žádné jiné odchylky
- hlavně se zaměříme – na prokrvení kůže a spojivek, zánětlivé procesy v ústech, stav uzlin, velikost jater a sleziny (v dif.dg myslíme na leukémie či aplastickou anémii)
- přirozený průběh – obvykle je lehký, většina dětí se do 6měsíců uzdraví bez léčby
- laboratoř – trombocytopénie (není výjimkou pokles pod 20 i pod 10), ostatní hodnoty KO jsou normální
- při pochybnostech je třeba vyšetření kostní dřeně
- dif.dg – chronická ITP (jde pozvolna, nemá tendenci ke spontánní úzdravě)
- akutní leukémie, aplastická anémie
- terapie – na otázku zda léčit či ne, není jednotný názor
- terapie nemá výraznější vliv na trvání nemoci
- obecně se dělí nemocní na nemocné s poklesem pod 20, kdy hrozí CNS krvácení, a ostatní
- nejčastěji - kortikoidy – Prednison v dávce 1-2mg/kg/den po dobu 10-20 dní
- na akutní stavy – metylprednison (30mg/kg/den po tři dny v kapací infúzi)
- i.v. imunoglobuliny – velmi účinné, ale nákladné, pouze pro ústavní léčbu pacientů s velmi nízkým počtem destiček
- destičkové transfúze, plasmaferéza – vyhrazené pro život ohrožující krvácení
- režim dítěte – během choroby je zakázáno podávat léky ovlivňující srážlivost (ASA aj.)
- jsou zakázány i.m. injekce a očkování
- děti by neměly provádět kontaktní sporty, při destičkách pod 100 by neměli jezdit na kole
- vhodným sportem pro ITP je plavání
- průběh mohou zhoršit infekce (hlavně virové)
- chronická autoimunitní trombocytopenická purpura –
- diagnózu stanovujeme u dětí, u kterých perzistuje trombocytopénie déle než 6 měsíců
- může to být projev jiných autoimunitních chorob – SLE
- nejčastější terapeutické opatření – splenektomie
- pak imunosuprese
- trombotická trombocytopenická purpura (TTP)
- nemoc Moschcowitzové
- vzácná choroba, postihuje adolescenty a mladé dospělé
- projevuje se hemolytickou anémií, horečkou, trombocytopénií, neurologickými příznaky a postižením ledvin (podobá se HUSu)
Trombocytopatie
- tuto skupinu charakterizuje prodloužená krvácivost při normálním počtu trombocytů
- klinické projevy jsou shodné s trombocytopénií
- dochází k poruše adheze, agregace apod.
Vrozené koagulopatie
Hemofilie
- vrozené chybění koagulačních faktorů je spojené s krvácením (kromě nedostatku prekalikerinu a XII)
- geny pro faktory VIII a IX jsou na X chromozómu, pro ostatní jsou na autosomech
- dědičnost hemofilie A a B je gonozomálně recesivní, ostatní jsou AR
- nejčastější hemofilie jsou A a B – výskyt asi 1:5000 chlapců (hemofiliků A je 80%)
- vzácně se může vyskytnout žena hemofilička (oba X poškozené, nebo Turnerka)
- matky přenašečky mají také sníženou hladinu faktorů. ale jen mírně
- z 20-30% vzniká hemofilie mutací de novo
- tíže hemofilie – dělí se do tří stupňů podle hladiny faktoru VIII nebo IX
- těžká forma – hladina do 1%
- trpí spontánním krvácením do kloubů, svalů, orgánů
- středně těžká forma – hladina 1-5%
- obvykle nekrvácejí spontánně, ale pouze při úrazech
- lehká forma – hladina nad 5%
- mnohdy unikají řadu let pozornosti, přijde se to na náhodou před operací nebo po větším úraze"

Poznámka

vysoká, Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29424
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse