Pediatrie - 7

Kategorie: Medicína

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje otázky na téma pediatrie. V sedmé části rozebírá například srdeční nedostatečnost a její léčení v dětském věku, žloutenky u novorozenců, anafylaktický šok, pneumonie novorozenců a kojenců, poruchy krevních destiček, hypotyreóza, vrozené srdeční vady kritické nebo ošetření a výživa novorozence. Šestou část naleznete zde a osmou část naleznete zde.

Obsah

24.c Srdeční nedostatečnost a její léčení v dětském věku
7.b Diabetes mellitus v dětském věku
28.c Žloutenky u novorozenců
28.b Juvenilní idiopatická artritida
5.b Anafylaktický šok
29.a Systémová autoimunitní onemocnění - Mihál
29.b Pneumonie novorozenců a kojenců, bronchiolitis
29.c Dětské neurózy. Poruchy chování
30.a Poruchy krevních destiček
35.b Hypotyreoza
31.a Důvody zvětšení objemubřicha u dětí (syndrom velkého břicha)
31.c Vrozené srdeční vady kritické
33.c Eczema infantum, dermatitis seborhoica, hnisavá kožní onemocnění
32.c Ošetření a výživa novorozence
32.b Chronická renální insuficience

Úryvek

"29.a Systémová autoimunitní onemocnění - Mihál
Juvenilní systémový lupus erytematodes
- autoimunitní nemoc charakterizovaná tvorbou četných Ig proti složkám vlastních bb. a tkání
- pro nemoc je typické multisystémové postižení s trvalou progresí a nepředvídatelným průběhem
- projevy bývají neurčité, postižen může být kterýkoli orgán
- klouby jsou postiženy v 90% neerozivními artritidami a avaskulárními nekrózami (nejčastěji hlavice kosti stehenní)
- na kůži bývá rash, v místech UV záření bývají vaskulitické léze, dále může být difúzní diskoidní exantém či motýlovitý exantém v obličeji (ten ale nebývá častý)
- polyserozitida způsobuje klinické obtíže dle postiženého orgánu (např. bolesti břicha s nechutenstvím a se zvracením)
- výpotky dobře diagnostikujeme sonograficky
- postižení ledvin – závažné a prognosticky rozhodující – glomerulonefritida nejednotného typu, která může vést k renálnímu selhání, často provázena hypertenzí
- plíce – může je postihnout lupiodní pneumonitida, srdce myokarditida nebo lupusová verukózní endokarditida
- postižení nervového systému – projevuje se velmi rozličně, příznaky imitující psychózy, deprese, obrny hlavových nervů, bolesti hlavy, aseptická meningitida či epileptické záchvaty
- krev - hyperkoagulační stav – podmíněn přítomností antifosfolipidových Ig, hemolytická anémie, lymfopénie, vysoká sedimentace, hyperIg a přítomnost specifických Ig proti jaderným i mimojaderným antigenům
- diagnóza – užívají se Tannova kritéria, je třeba přítomnost 4 a více
- tvářový erytém
- diskoidní erytém
- fotosenzibilita
- ulcerace orální nebo nazofaryngeální
- artritida
- serozitida
- neuro postižení (křeče, psychóza)
- hematologické postižení (hemolytická anémie nebo leukopenie pod 4000 nebo lymfopenie pod 1500 nebo trombocytopenie pod 10 000)
- renální postižení (proteinurie nad 0,5g/24h nebo buněčné válce)
- imunologické odchylky (anit-DNA, anti-Sm nebo falešná reakce na lues
- pozitivní antinukleární Ig
- nemusí to ale platit hned, SLE může postihnout jen jeden orgán, ale jsou tam pak typické histo změny (lupidní nefritida)
- diagnosticky problematické jsou některé stavy, které předcházejí SLE – ITP (idiopatický trombocytopenická purpura), chronickou urtikarii a angioedémy, dále hemolytické projevy, izolovaná proteinurie nebo hematurie a diskoidní kožní erytémy
- terapie – jen na lehčí formy s možností spontánní remise stačí NSA a antimalarika
- středně těžké formy a těžké formy s fulminantním průběhem nutno řešit kortikoidy – zpočátku v pulzech a v kombinace s imunosupresivy (cyklofosfamid, cyklosporin)
- prognóza je vždy nejistá, pacienti mohou kdykoli podlehnout interkurentní infekci, komplikacím léčby nebo nemoci samé
- nejčastější příčinou smrti je postižení ledvin a CNS
Neonatální lupus
- termín pro klinické a laboratorní změny u novorozence v souvislosti s SLE u matky
- matka může mít klinicky němou formu a ty Ig mohou klidně ovlivnit vývoj plodu
- ukládání těchto Ig – do převodního systému srdečního – kongenitální srdeční blok nebo může dojít k neonatální hepatitidě
- další možné projevy – hemolytická anémie, leukopenie, hemolytická anémie, kožní změny
- projevy jsou reverzibilní (s výjimkou postižení srdce)
Juvenilní polymyozitida (deramtomyozitida)
- imunopatologické autoIg onemocnění
- základní patologická změna – zánět příčně pruhovaných svalů (a u dermatomyozitidy i kůže)
- další postižené orgány – klouby, plíce (difúzní fibróza), srdce a GIT
- začátek může být plíživý s nenápadně se zvyšujícími pocity únavy a svalové slabosti, která se horší během týdnů až měsíců
- akutní začátek je vzácnější
- svalová ochablost postihuje souměrně proximální skupiny, nejčastěji svaly pletence pánevního – obtížné vstávání ze dřepu (za pomoci šplhání rukama po těle), špatné stoupání do schodů
- při postižení pažního pletence vázne zdvihání HK nad hlavu
- kožní změny – postihují kůži obličeje (heliotropní červenofialový exantém s otoky víček), krku, horní části hrudníku, rukou, zápěstí, loktů, extenzorových ploch kolen a nad vnitřími kotníky (šupící se reytematózní dermatitida)
- při delším průběhu choroby mohou vznikat ve svalech a v podkoží kalcifikace
- kloubní syndrom – má ráz polyartralgií s preferencí drobných kloubů ruky a zápěstí
- plicní postižení může být projevem adynamie dýchacích svalů nebo fibrózou intesticia
- srdce – může být postiženo KMP s poruchami síňokomorového vedení či blokádami ramének
- GIT – projeví se hlavně faryngeální dysfágií z postižení svalů kořene jazyka, hltanu a m. cricopharyngeus
- vyšetření - nemoc je charakteristická zvýšením svalových E v séru – CK, LDH, aldoláza, aminotransferázy
- změny na EMG – obraz myopatické léze
- svalová biopsie je oporou diagnózy – nalézáme nekrózy, známky regenerace a zánětu s perifascikulární atrofií i bez ní
- diagnostická kritéria – pro definitivní diagnózu stačí přítomnost 3 kritérií
- progredující symetrická slabost proximálních skupin končetinových svalů
- pozitivní nález ve svalové biopsii
- vzestup sérových hodnot svalových E
- typický EMG obraz
- kožní změny"

Poznámka

vysoká

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29425
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse