Pedosféra


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text pouze heslovitě seznamuje s pedosférou. Uvádí definice pedosféry, pedologie a půdy. Informuje nejen o funkci půdy a jejích fyzikálních vlastnostech, ale také o chemickém složení a půdní reakci.Dále se zabývá vznikem půd a půdními typy, i rozšířením půd na Zemi. V závěru se věnuje krytosféře.

Obsah

1.
Pedosféra
2.
Pedologie
3.
Půda
3.1.
Funkce půdy
3.2.
Fyzikální vlastnosti půdy
3.3.
Chemické složení a půdní reakce
3.4.
Vznik půd a půdní typy
3.5.
Rozšíření půd na Zemi
4.
Krytosféra

Úryvek

"- půdní obal Země, který vznikl přeměnou svrchní části zemské kůry působením organismů za účasti vzduchu, vody a slunečního záření
- leží na styku s litosférou, atmosférou, hydrosférou, biosférou a socioekonomickou sférou – tyto geosféry podmiňují v pedosféře procesy, které vedou k její horizontální a vertikální diferenciaci
Pedologie
- nauka o pedosféře (o půdách, vlastnostech, vývoji, rozšíření,…)
Půda
- trojrozměrný výřez pedosféry od jejího povrchu až k podložní mateční hornině
- funkce půdy:
o podílí se na akumulaci a rozdělování sluneční energie
o podílí se na výživě
o těsně spjata s ostatními složkami krajinné sféry
o hospodářský význam – zemědělství, lesnictví
o přírodní prostředí pro suchozemské živočichy a rostlinstvo
o dává ráz reliéfu
- nejdůležitější vlastností půdy je její úrodnost, tedy schopnost poskytovat rostlinám dostatečné množství vody, živin i vzduchu a tím zajistit jejich úrodu
o přirozená úrodnost půdy je (bez zásahu člověka) je podmíněna typem půdy
o kulturní úrodnost půdy vzniká kultivací přírodních půd (obděláváním, hnojením, zavlažováním, odvodňováním, osevními postupy, atd.)
o kultivací lze úrodnost půdy zvýšit, ale také snížit
- základem půdy je matečná hornina
o pevná, přírodními činiteli nenarušená hornina magmatického, metamorfovaného nebo sedimentárního původu
o mechanickým a chemickým zvětráváním se mění na půdotvorný substrát (podklad) a ten se půdotvorným procesem mění v půdu
- půda je přírodní útvar, který je na rozhraní mezi živou a neživou přírodou
- skládá se z půdních složek:
o živá složka – kořenový systém vyšších rostlin a půdní edafon
 fytoedafon – rostlinné půdní organismy
 zooedafon – živočišné půdní organismy
o neživá složka:
 anorganická složka
• pevná – úlomky nerostů a hornin
• kapalná – půdní voda
• plynná – půdní vzduch (N, O2, CO2)
 organická složka – humus (veškerá mrtvá organická hmota v půdě v různém stupni přeměny)"

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://www.kampomaturite.cz/%5Cdata%5CUSR_047_DEFAULT%5CPEDOGEOGRAFIE_1_.doc.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18883
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse