Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Peníze, banky a finanční trhy

Peníze, banky a finanční trhy

Kategorie: Finanční - ostatní

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované testové otázky a odpovědi z oblasti finančních trhů a institucí. Testové otázky jsou rozděleny do několika sekcí, dále text obsahuje několik rozsáhlejších, vypracovaných otázek a potřebné vzorce. Test je zadáván na OPF SLU.

Obsah

1.
Finanční systém
2.
Peníze a finanční systém
3.
Úrokové sazby
4.
Finanční dokumenty
5.
Finanční trhy
6.
Finanční instituce
7.
Předpokládané velké otázky
a) Peníze a vymezení peněžní zásoby
b) Měnová politika
c) Peněžní trh a vliv peněz na ekonomiku v ekonomické teorii
d) Úrokové sazby v bankovní praxi
e) Vlastnické cenné papíry
f) Dlužnické cenné papíry
g) Deriváty
h) Burza a mimoburzovní trhy
i) Ukazatele vývoje kurzů cenných papírů
j) Faktory ovlivňující strukturu finančního systému
k) Depozitní finanční instituce
l) Nedepozitní finanční instituce
8.
Vzorce

Úryvek

"KAPITOLA 5 – FINANČNÍ TRHY

01. Charakterizujte rozdíly mezi způsoby a formami regulace a dohledu nad kapitálovými trhy v jednotlivých zemích a regionech.
Stejně jako finanční systém jako celek jsou i finanční trhy poměrně striktně regulovány. V USA je velmi silné postavení SECu (SEC = Securities and Exchange Commission), v EU je naopak regulace považována za nedostatečnou, jelikož neexistují jednotná obecná pravidla a přístupy k regulaci. V ČR provádí regulaci finančních trhů Komise pro cenné papíry (KCP). Dosavadní chování KCP je možno považovat za sankční a v současné době je požadováno obnovení konstruktivního dialogu mezi KCP a ostatními subjekty.

02. Uveďte příklady globalizace finančních trhů a způsoby měření této globalizace.
Globalizace se stala v posledním desetiletí velmi frekventovaným pojmem, neboť je považována za hlavní zdroj ekonomického růstu a strukturálních změn. Globalizace je hlubším a širším procesem než-li internacionalizace. Proces globalizace vede především k integraci světové ekonomiky, ale k výrazným změnám dochází rovněž v národních ekonomikách. Přínos globalizace je spatřován v efektivnější dělby činností mezi jednotlivými zeměmi. Globalizace rovněž umožňuje získat jednotlivým ekonomikám větší objem finančních úspor, protože investoři mají přístup k širší paletě finančních dokumentů. Na finančních trzích se globalizace projevuje především fůzí burz (LSE + DB, a další).

03. Když vezmete v úvahu a rozeberete jednotlivá specifika trhu s cennými papíry při kupónové privatizaci v ČR (box 5.1), jak to vypadá při typické situaci na běžném trhu? Existují ještě další specifika českého kapitálového trhu?
Kupónová privatizace byla velmi atypickou situací na finančním trhu, jelikož bylo třeba během velmi krátké doby převést mnoho firem do soukromého vlastnictví. V té době byl na straně nabídky pouze jeden subjekt, což je v běžném případě velmi nepravděpodobné. Rovněž platby byly prováděny netypickým způsobem a to investičními body. Co se periody jedné aukce týče, v tehdejší době byla perioda jedné aukce několik týdnů, dnes se jedná řádově o minuty a v současné době není rozhodně pravidlem, aby se snižovala nabídka i poptávka. Specifika českého kapitálového trhu bezesporu existují, např. chce-li se společnost rozvíjet jen stěží by se mohla o IPO, jako je tomu v USA, ale raději zvolí cestu bankovního úvěru. Podobných specifik bychom zřejmě našli více.
04. Kdo jsou to ručitelé emise, resp. kdo je administrátor emise cenných papírů (tzv. underwritter)?
Manažeři emise (většinou se jedná o investiční banky) připravují prospekty emitentů, obvykle obstarávají povolení dané komise, stanovují emisní kurz cenných papírů a objem emise.

05. Charakterizujte místo pokladničních poukázek na peněžním trhu.
Na peněžním trhu převažují transakce s pokladničními poukázkami. Přestože se na peněžním trhu obchoduje i s dalšími finančními dokumenty (např. depozitní certifikáty, komerční papíry, repo dokumenty, …) mají pokladniční poukázky na převážné většině peněžních trhů rozhodující úlohu.

06. Jaké jsou segmenty finančního trhu?
Finanční trh můžeme rozdělit:
1. z hlediska délky splatnosti obchodovaných CP na:
a. peněžní trh – jedná se krátkodobé finanční dokumenty s dobou splatností menší než jeden rok
b. kapitálový trh – doba splatnosti obchodovaných CP je delší než jeden rok
2. podle druhu závazku emitenta cenného papíru na:
a. trhy vlastnických cenných papírů – tzn. akciový trh
b. trhy dlužnických finančních dokumentů – obchodování především s obligacemi
3. podle určení trhu na:
a. trhy soukromé – jsou určeny k financování projektů jednotlivých firem, přičemž jsou přímo oslovení individuální investoři
b. veřejné trhy – jsou využívány k nabídce cenných papírů širokému spektru investorů.

07. Proč může být peněžní trh pouze trhem dlužnických dokumentů?
Na peněžním trhu jsou obchodovány pouze krátkodobé finanční dokumenty a převažují zde zejména pokladniční poukázky, devizové certifikáty, komerční papíry a repo dokumenty, což jsou dlužnické dokumenty.

08. Jaké finanční dokumenty převládají na peněžním trhu a jaké na kapitálovém trhu?
Na peněžním trhu převládají především pokladniční poukázky, devizové certifikáty, komerční papíry a repo dokumenty, kdežto na kapitálovém trhu převládají akcie (jak kmenové tak preferenční)."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9211
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse