Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Peníze, měna, měnové agregáty a měnové standardy

Peníze, měna, měnové agregáty a měnové standardy

Kategorie: Finance

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Předkládaná práce se zabývá penězi a měnou. Rozepisuje se o základních funkcích peněz, definuje měnu a jednotlivé typy měnových agregátů. Dále popisuje měnové báze a jejich význam, rovněž charakterizuje peněžní standardy a v závěrečné části se autor zamýšlí nad budoucností peněz.

Obsah

1.1.
Funkce peněz
1.2.
Měna
1.3.
Měnové agregáty
1.4.
Měnové báze
1.5.
Peněžní standardy
1.5.1.
Fiat standard
1.6.
Závěrem - budoucnost peněz
1.7.
Použitá literatura

Úryvek

"Peníze, měna, měnové agregáty a měnové standardy

1.1. Funkce peněz

Funkce peněz souvisí s vývojem peněz a jejich historií. Vznikaly v období vzniku směny, resp. v období specializace lidské činnosti. Lidská civilizace se v této chvíli vzniku obchodu dostala do stavu, kdy se musely ustavit poměry mezi jednotlivými výsledky lidské činnosti. Původně byl ustaven poměr v hodnotě jednotlivých statků a statky byly směnovány v poměru vzácnosti, resp. hodnoty obsažené v obou statcích, jeden za druhý. S rostoucí specializací a množstvím statků, bylo vytvořeno neutrální a univerzální platidlo, které tyto dílčí poměry obsahovalo, a každý účastník směny nemusel směňovat svou produkci za produkci jiného – stačilo jim tedy vyrovnat se vzniklým platidlem, které umožňovalo, například, směnit zboží v období, kdy vlastník statků neměl produkci. Vznik peněz je tedy současně okamžikem vzniku sofistikovaného lidského trhu.
V tomto odstavci můžete najít všechny tři základní ekonomické funkce peněz.
1. Peníze jako zúčtovací jednotka – čili peníze jako něco, co dokáže vyjádřit hodnotu jakékoliv produkce a zboží – hodnota zboží a služeb je v každé jednotce peněz obsažena.
2. Peníze jako prostředek směny – čili každé platidlo dokáže ustavit poměr mezi jednotlivými druhy zboží a služeb a je současně jednotkou neutrální, která nenese jinou hodnotu než hodnotu zboží a služeb, za kterou je vydáváno.
3. Peníze jako uchovatel hodnoty – v odstavečku bylo zmíněno, že peníze umožňují směnu i v době, kdy jejich držitel nemá jakékoliv kdysi platné naturální platidlo; umožňuje tedy svou kumulací, a ve větší míře vytvářet hodnotu novou – peníze kapitalizovat a získávat peníze další – obchod s penězi.
Peníze jsou tedy jakékoliv aktivum, které splňuje tři zákazní funkce v rámci určitého území a těmito funkcemi jsou peníze jako zúčtovací jednotka, prostředek směny a uchovatel hodnoty – peníze tedy mohou být čímkoliv – třeba novinovými stránkami, pokud se o nich jako o penězích bude uvažovat a budou plnit všechny tři výše zmíněné funkce.


1.2. Měna

Měna a peníze jsou v podstatě synonymem, jediný rozdíl je v tom, že měna je vázána k určitému státnímu nebo historicky lokálnímu území, je tedy uzákoněna jako prostředek směny na určitém území.
V porovnání s jinými měnami tedy měna domácí vyjadřuje sílu ekonomiky, která danou měnu používá. S trochou pousmání uvádím intervence ve prospěch nebo neprospěch měny – jakákoliv následná korekce vytváří měnu umělou odtrženou od ekonomické reality státu tuto měnu používající.

Při zacházení s měnou by tedy stát měl zacházet opačně – měnu zpevňovat vnitřně, kvalitou ekonomiky – tato síla ekonomiky (podniků, subjektů …) se následně odrazí v kvalitě měny a lepší situaci státu tuto měnu používající.


1.3. Měnové agregáty

Měnové agregáty jsou finančními aktivy s různým stupněm likvidity. Z vlastního života jste si jistě všimly, že jakýkoliv majetek, který máte je různě rychle zpeněžitelný (likvidita),  peníze v peněžence „zpeněžíte“ okamžitě, vlastnictví rodinného domku zpeněžíte v horizontu měsíců nebo let. Stejné je to u peněz – z tohoto důvodu byly vytvořeny měnové agregáty; pro lepší přehled nad všemi penězi v ekonomice a pro snadnější nakládání s nimi.
Označují se velkým písmenem M a číslicí od jedné do pěti – platí, že každý další agregát v sobě obsahuje agregát předcházející. Pro lepší přehled následuje jejich přehled

M1 – obsahuje oběživo, čili bankovky a mince a vklady na viděnou u bank
Jsou to tedy peníze, které mají svou okamžitou hodnotu – jsou nejlikvidnější

M2 – obsahuje M1 a termínované vklady na účtech obchodních bank (do dvou let splatnosti) a ostatní vklady v bankách s výpovědní lhůtou do 3 měsíců
Jsou tedy „penězi“ méně likvidnějšími, jejich zpeněžení trvá déle"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22123
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse