Penologie

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá penologií. Nejprve charakterizuje tento pojem, popisuje historii vězeňských systémů od starověku po současnost a poté seznamuje s právní úpravou výkonu vazby. Pozornost věnuje také výchovné funkci trestu odnětí svobody či schopnosti resocializace vězňů. V závěrečné kapitole informuje o Královéhradecké vazební věznici, předkládá krátký výňatek z jejího vnitřního řádu a uvádí základní přehled poskytovaných aktivit.

Obsah

1.
Úvod
2.
Penologie-vysvětlení pojmu
3.
Vývoj trestu a trestání
3.1
Ve starověku
3.2
Ve středověku
3.3
V dobách osvícenských
3.4
Vězeňské reformy od 17. Století
3.5
Vznik věznic v USA
3.5.1
Pensylvánský systém
3.5.2
Auburnský systém
3.5.3
Ženevský režim
3.5.4
Obermayerovský systém
3.6
Progresivní vězeňské režimy
3.6.1
Anglický progresivní režim
3.6.2
Irský progresivní režim
3.6.3
Elmirský režim
3.7
Vězení 20. Století
3.7.1
Vězeňský systém na území českých zemí od počátku 70. let 20. století
3.7.2
Současnost
4.
Právní úprava výkonu vazby
4.1
Účel zákona
4.2
Zásady výkonu vazby
5.
Příjem a umístění obviněných do vazby
6.
Rozdělení věznic v ČR podle přísnosti režimu
7.
Výchovná funkce trestu odnětí svobody
7.1
Základní formy sociálního učení
7.1.1
Sociální posilování
7.1.2
Imitace
7.2
Resocializace
8.
Věznice Krajského trestního soudu v Hradci Králové
8.1
Historie věznice
8.2
Výňatek z aktuálního vnitřního řádu věznice
8.2.1
Přílohy vnitřního řádu věznice
8.2.2
delegování pravomocí na zaměstnance vazební věznice
9.
Závěr
10.
Použitá literatura
11.
Přílohy

Úryvek

"Vězeňství od 20. Století
Zásadní změny ve vězeňském systému se projevily až po první světové válce. Začátkem 20. století se přestaly používat předchozí režimy, které měly negativní vliv na psychiku vězně. V Evropě se počátkem 20. století se zdokonaluje forma trestu odnětí svobody. Převládá názor, že vězeňské objekty s režimem zavření v samovazbě mají negativní důsledky vyplývající z extrémů izolace a jsou překážkou při nápravě zločinců. Aktivizuji se snahy, které podporují účinnější nápravu odsouzených i budovaní nových typů vězení, klade se důraz na výchovu k práci, úlohu vzdělávání a rozdílného chování odsouzených – již se vězni „neškatulkují“, ale nechává se projevit jejich individualita.
Během 20. let 20. století se levná a celkem kvalitní práce vězňů stala předmětem chybějícího místa na trhu s extrémně levnou pracovní silou, která se během finanční krize ve 30. letech stala nechtěnou konkurencí pro lid hledající práci, a proto byl v USA roku 1929, v Evropě o něco později, přijat zákon zabraňující veřejnému prodeji vězeňské pracovní síly. Díky tomuto zákonu se na druhou stranu rozvinuly vězeňské dílny, které vyrábějí např. nábytek využívaným ve státní správě či výroba pouhých miniatur.
K velmi zásadním změnám došlo po 2. Světové válce díky prudkému rozvoji věd s humanitním zaměřením jako je sociologie, psychologie, pedagogika, kriminologie či rozvoj právnické praxe. Popud ke sjednocení vězeňských snah dal Kongres OSN, který 30. srpna 1955 přijímá tzv. Standardní minimální pravidla pro zacházení s vězněnými.
Standardní minimální pravidla jsou rozdělena do tří částí: v předběžných poznámkách je vyjádřen záměr těchto pravidel, nejde o detailní vzorový model věznice, nýbrž o vyjádření obecných zákonitostí a zásad praxe v zacházení s odsouzenými a vedení věznic, které byly Radou OSN přijaty jako vhodné a nezbytné v obecné shodě s tehdejšími názory a úrovni poznaní. Shrnu-li tyto tři základní části, tak první část se zaobírá obecnými pravidly týkajícími se všech věznic. Obsahuje požadavky jako rovnocenné zacházení se všemi trestanci nehledě na jejich rasu, původ či vyznání. Druhá část Standardních pravidel se vztahuje na zvláštní kategorie vězněných a odlišné zacházeni s nimi.
Nejprve byla formulována pravidla zacházení s vězněnými obecně platná pro všechny a pak jsou specifikována. Pravidla z roku 1955 navazují na Všeobecnou deklaraci lidských práv a základních svobod vyhlášenou Valným shromážděním OSN 10. prosince 1948. Rada Evropy má nemalý zájem na sladění evropského vězeňství a vyvíjí v tomto směru četné aktivity, které pronikají až k nám. Výsledkem její snahy jsou Evropská vězeňská pravidla z roku 1991, k nimž se hlásí řada vyspělých evropských zemí.

Vězeňský systém na území českých zemí od počátku 70. let 20. století
V 70. byla provedena jedna ze zásadních změn ve volnočasových aktivitách vězňů. Bylo zrušeno řadové cvičení, pochodování a obraty vojenského způsobu-bylo zjištěno, že tyto cvičení zbytečně potlačují spontánnost a individualitu vězně. Toto potlačování způsobovalo strojenost chování, předstírání a zbytečné negativní emoce vůči personálu. Tyto prvky byly nahrazeny sportovním vyžitím vězňů, s kterým byly v minulosti velmi pozitivní zkušenosti. Bohužel nutnost vojenských forem chování a vojenská příprava u nás byla zrušena až v roce 1990."

Poznámka

Seminární práce ze Společensko-vědního semináře. Práce obsahuje několik obrázků a grafů, rozsah čistého textu je cca 16 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20490
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse