Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Penzijní systém v ČR

Penzijní systém v ČR

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Vysoká škola sociálně správní, z.ú., Havířov - Město

Charakteristika: Práce obsahuje bakalářskou práci, která se zabývá jak teoretickými informacemi ohledně penzijního systému v ČR, tak srovnáním s některými zahraničními systémy. Její první část definuje základní pojmy, běžné typy důchodů. Druhá část popisuje základní typy penzijních systémů. Třetí část popisuje penzijní systém v ČR, její historii. Ve čtvrté části je rozebírána důchodová reforma v roce 2011 a její tři pilíře. V páté části je popsané ukončení působnosti II. pilíře a v šesté části jsou popsané systémy ve vybraných zahraničních zemích. Celá práce je rozdělena do šesti hlavních částí a několika dalších dílčích celků. V závěru bakalářské práce jsou prezentována jak pozitiva, tak i negativa penzijního systému a jedno z řešení

Obsah


1.Definice základních pojmů – Obecné pojmy k důchodovému pojištění v ČR
1.1
Schéma sociálního zabezpečení v ČR
1.2
Druhy důchodů a jejich výše
1.2.1
Důchody přímé
1.2.2
Důchody odvozené
1.2.3
Prvky konstrukce výpočtu důchodu
1.3
Základní principy Českého důchodového pojištění a jeho financování
2.Penzijní systém a jeho základní typy
2.1
Penzijní systémy podle druhu financování - MODEL PAYG a FF, NDC a jejich rizika
2.1.1
Demografické riziko
2.1.2
Politické riziko
2.1.3
Riziko kapitálového trhu
2.1.4
Rodinné riziko
2.1.5
Riziko dlouhověkosti
2.2
Penzijní systémy podle způsobu výplaty
2.3
Penzijní systémy dle provozovatele systému: veřejný a soukromý sektor
2.4
Bismarckův a Beveridgův model
3.Penzijní systém v ČR a jeho vývoj
3.1
Penzijní systém v ČR do roku 1995
3.1.1
18-19 století
3.1.2
Počátek 20. století
3.1.3
50-80 léta 20 stol.
3.1.4
90 léta 20 stol.
3.2
Penzijní systém v ČR od roku 1995 -2010
3.3
Penzijní systém v ČR od roku 2010 po současnost
4
.Důchodová reforma v roce 2011
4.1
Malá důchodová reforma
4.2
Velká důchodová reforma
4.2.1
I. Pilíř
4.2.2
II. Pilíř
4.2.3
III. Pilíř
5.Penzijní systém ČR 2015 – ukončení působnosti II. Pilíře
6
.Aplikační část – Důchodový systém cizích zemí
6.1
Základní možnosti financování
6.2
Změny penzijních systému v čase
6.3
Základní principy uspořádání systému sociálního zabezpečení v cizích zemích
6.3.1
Německo
6.3.2
Rakousko
6.3.3
Itálie
6.3.4
Polsko
6.3.5
Švédsko
6.3.6
Nizozemí
6.3.7
Velká Británie
6.3.8
Francie
6.3.9
Slovensko
6.4
Souhrn
Závěr

Úryvek

"Úvod
Odchod do důchodu se týká prakticky každého z nás a s přibývajícím věkem se občané stále více zajímají o své důchodové pojištění. V raných dobách lidstva se lidé na stáří zajišťovali v rámci rodiny. Až koncem 19. století se od soukromého pojištění oddělilo pojištění sociální, které ve vyspělých zemích, v průběhu 20. století, nabylo takového významu, že tvoří až třetinu veřejných financí. Tato situace přetrvává dodnes, a nelze očekávat, že se změní ze dne na den.
Téma systémů důchodového zabezpečeni je velmi ožehavé, a to jak na odborném, tak i politickém poli. Jeho popularitu lze vysvětlit několika způsoby. První ukazuje na to, že státní penzijní systémy jsou významnou částí veřejných financi. Neméně důležitý je velmi jasný vliv těchto systémů na životní úroveň jednotlivce. A v poslední době také doléhání demografického vývoje na průběžně financované důchodové systémy tedy perspektivu stárnoucí populace v budoucnosti. V důsledku předpokládaného pokračování zvyšování střední délky života, přetrvávající nízké plodnosti pokračuje stárnutí populace ČR.
Napříč politickým spektrem jsme v roce 2010 viděli mnoho názorů, od těch, kde požadovali jen malé “kosmetické„ úpravy tehdejšího systému, až po ty, kde byli zastánci kompletní změny. S postupem času se ukazuje, že tří-pilířový systém nebyl právě nejlepším řešení pro sociální systém naší země a vláda se ho rozhodla ukončit.
Tato bakalářská práce má za cíl přinést ucelené teoretické informace ohledně penzijního systému v ČR a poukázat na odlišnosti penzijních systému v jiných zemích. V praktické části potom vybrané země posoudit z hlediska věku odchodu do důchodu a fungovaní samotných systémů, následně je porovnat se systémem ČR.
Práce je rozčleněna do šesti hlavních částí a dalších dílčích celků. První část definuje základní pojmy a informuje čtenáře o typech důchodů, které jsou v ČR běžné. Druhá část textu je pak věnována základním typům penzijních systému. V třetí části je popsána historie penzijního systému ČR. Čtvrtá část rozebírá důchodovou reformu v ČR v roce 2011. Pátá část této práce pak popisuje situaci v ČR po ukončení II. důchodového pilíře
Poslední, tedy šestá část je zaměřena na popis důchodových systému několika zahraničních států."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a obrázky o rozsahu cca pěti stránek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera31357
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse