Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Periodicita, vlastnosti prvků v závislosti na pozici v periodické soustavě

Periodicita, vlastnosti prvků v závislosti na pozici v periodické soustavě


Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Naleznete zde formulaci periodického zákona i základní charakteristiku periodické tabulky prvků. Je zde uvedena klasifikace prvků podle elektronové konfigurace i jejich vlastnosti. Práce je vhodná jako příprava ke zkoušce z obecné chemie.

Obsah

1.
Periodická soustava
2.
Klasifikace prvků podle el. konfigurace
3.
Periodicita vlastností prvků

Úryvek

"PERIODICKÝ ZÁKON-Fyzikální a chemické vlastnosti prvků a jejich sloučenin jsou periodickou funkcí
jejich protonových čísel.
-jeho grafickým vyjádřením je periodická soustava prvků
-periodicita vlastností prvků úzce souvisí se stavbou jejich elektronových obalů.
O chemických vlastnostech rozhoduje hlavně konfigurace valenční vrstvy.

PERIODICKÁ SOUSTAVA-7 řad= period
-18 sloupců= skupin
-Periody-7
-jejich číslo se shoduje s hlavním kvantovým číslem orbitalu s, který
se v ní začíná zaplňovat elektrony
-každá perioda začíná prvkem, jehož jeden valenční elektron
naplňuje orbital s a končí prvkem se zcela zaplněnými orbitaly p
-výjimku tvoří první perioda, kde valenční elektrony zaplňují pouze
orbitaly 1s
-Skupiny-18
-skupinu tvoří prvky se stejným počtem valenčních elektronů. Prvky
tedy mají podobné chemické vlastnosti.
-s a p prvky jsou označeny čísly I.A – VIII. A, což udává počet
valenčních elektronů

KLASIFIKACE PRVKŮ PODLE KONFIGURACE

s-PRVKY-prvky, jejichž valenční elektrony zaplňují orbitaly s ve vrstvě n
-patří sem prvky první a druhé skupiny a helium
-s výjimkou vodíku a helia se jedná o kovy
-v reakcích vystupují jako redukční činidla

p-PRVKY-doplňují valenční elektrony do orbitalů p ve vrstvě n
-jedná se o prvky 13. – 18. skupiny
-jedná se o kovy, nekovy i polokovy
-poměrně stálá oxidační čísla. Pokud se mění tak maximálně o dvě jednotky.

d-PRVKY-prvky, jejichž valenční elektrony zaplňují d orbitaly ve vrstvě n-1
-ve vrstvě n jsou zaplněny pouze orbitaly typu s
-prvky 3. – 12. Skupiny
-kovy, které tvoří barevné ionty
-mají proměnlivá oxidační čísla
-jejich sloučeniny bývají paramagnetické
-tzv. přechodné prvky

f-PRVKY-prvky s valenčními elektrony umístěnými v orbitalech n, s a (n-2)f
-patří sem lanthanidy a aktinidy
-tzv. vnitřně přechodné prvky
-v důsledku stejné elektronové konfigurace dvou nejvyšších vrstev vykazují podobné
vlastnosti ve skupinách i periodách"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5617e4a188a96.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Periodicita.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse