Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Periodická soustava prvků a její význam

Periodická soustava prvků a její význam


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce se zabývá historií třídění prvků, periodickým zákonem a současnou podobou periodické tabulky prvků. Udává také několik trendů (pravidel), které se z ní dají vyčíst.

Obsah

1.
Úvod – historie třídění prvků
2.
Současná podoba PSP
3.
Trendy v PSP
3.1
Kovy, polokovy a nekovy
3.2
Elektronegativita
3.3
Další vlastnosti

Úryvek

"Úvod – historie třídění prvků
Antoine Lavoisier vůbec poprvé definoval pojem prvek a přibližně v roce 1789 sestavil jejich seznam a rozdělil je na kovy a nekovy. Toto první rozdělení, s malým rozšířením polokovů, platí dodnes.
Následovaly různé pokusy o seřazení (např. Berzelius je řadil podle reaktivity) nebo rozdělení do skupin podle vlastností.
Roku 1869 prezentovali nezávisle na sobě německý chemik Lothar Meyer a ruský chemik Dmitrij Mendělejev závislost vlastností prvků na jejich atomové hmotnosti i fakt, že se tyto vlastnosti periodicky opakují. Mendělejev byl ve své publikaci nakonec rychlejší, a proto je dnes tak známý. Na základě své formulace periodického zákona také předpověděl existenci prvků, které v jeho době nebyly známy."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a grafy o rozsahu cca 2 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x550c1fd7cec90.zip (705 kB)
Nezabalený formát:
3._Periodicka_soustava_prvku_a_jeji_vyznam.pdf (733 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse