Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Periodizace českého ústavního vývoje od roku 1918 do současnosti

Periodizace českého ústavního vývoje od roku 1918 do současnosti

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá periodizací českého ústavního vývoje od roku 1918 do současnosti. Věnuje se jednotlivým ústavám v ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR. Stručně je charakterizuje a zmiňuje jejich základní rysy. Sleduje vyhlášení československého státu, Prozatímní ústavu i Ústavu ČSR, nastiňuje situaci za doby Mnichovského diktátu, Protektorátu Čechy a Morava, všímá si Prozatímního národního shromáždění a Ústavodárného národního shromáždění, nezapomíná na Ústavu 9. května a tzv. socialistickou ústavu. Závěr patří období po roce 1989, v němž nechybí Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod.

Obsah

1.
Vyhlášení československého státu
1.1.
Prozatímní ústava
2.
Ústava Československé republiky
2.1.
Charakteristika a členění
2.1.1.
Moc zákonodárná
2.1.2.
Moc výkonná
2.1.3.
Moc soudní
3.
Mnichovský diktát
4.
Protektorát Čechy a Morava
5.
Prozatímní národní shromáždění
6.
Ústavodárné národní shromáždění
7.
Ústava 9. května
8.
Socialistická ústava
9.
Vývoj po roce 1989
9.1.
Ústava České republiky
9.2.
Listina základních práv a svobod

Úryvek

"Po skončení I. světové války docházelo v Evropě k novým mocenským přesku- pováním, kdy celý tento proces se nevyhnul ani samotné habsburské monarchii. Již však 2 roky před ukončením samotné války byla v popředí myšlenka oddělení československého státu a vzniku samostatného suverénního státu. Mezi přední představitele této myšlenky řadíme členy Československé národní rady (ustanovené počátkem r. 1916), zejména pak T.G.Masaryka, E. Beneše a M.R.Štefánika a taktéž členy Národního výboru (utvořen představiteli českých a později i slovenských politických stran), kdy mezi nejvýznačnější osobnosti tohoto seskupení řadíme A. Švehlu, K. Kramáře a V. Klofáče.
Celý proces poté vyvrcholil 18. října 1918, kdy T.G. Masaryk doručil prezidentu USA W. Wilsonovi tzv. Washingtonskou deklaraci, která obsahovala vyhlášení československé nezávislosti. Tehdejší prozatímní vláda vznikla v návaznosti na Československou národní radu a po uznání suverenity státu i ostatními evropskými mocnostmi došlo dne 28. října 1918 k samotnému vyhlášení československého státu.
V prvních dnech samostatného československého státu řídil stát Národní výbor, který však svou činnost ukončil ke dni 13. listopadu 1918 a to v souvislosti s vydáním Prozatímní ústavy (zák. č. 37/1918 Sb. z. a n.).

Prozatímní ústava vymezila působení tří nejvyšších státních orgánů a to :
Národní shromáždění, prezident republiky a vláda.
Samotná prozatímní ústava byla následně upravena první a druhou ústavní novelou (obě z r. 1919), kdy došlo zejména k většímu zastoupení slovenských poslanců a byly též rozšířeny pravomoci prezidenta republiky.

Základními ústavními kameny nově vzniklého státu se staly tři zákony:
• zákon z 28. října 1918 (č. 11/1918 Sb. z. a n.) o zřízení samostatného státu
• zákon z 13. listopadu 1918 ( č. 37/1918 Sb. z. a n.) = prozatímní ústava
• zákon z 29.února 1920 (č. 121/1920 Sb. z. a n.) = vlastní ústavní listina, základní zákon ČSR, nebo-li Ústava Československé republiky

První ofic. Ústava vycházela z několika předloh (ústavy rakouské, francouzské, americké), kdy za „prvotvůrce“ lze považovat Antonína Švehlu a prof. Jiřího Hoetzela.
Vlastní text první ústavy ČSR se skládá z preambule ( odvolání se na historii a moderní zásady jako demokracii, vzdělanost, pokrokovost a další), dále z deseti článků uvozovacího zákona (namísto novodobých přechodných a závěrečných ustanovení, účinnost, změny ústavní listiny apod.) a nakonec z vlastní ústavní listiny (členěna do 6 hlav: 1) Všeobecná ustanovení 2) Moc zákonodárná 3) Moc výkonná 4) Moc soudcovská 5) Práva, svobody a povinnosti občana 6) Ochrana národnostních menšin - kdy celkem obsahovala 134 paragrafů).
Cílem ústavy bylo shrnutí všech ústavních norem v jeden celek, kdy samotná moc byla rozdělena na část zákonodárnou, výkonnou a soudní a ústavou byly zakotveny jejich kompetence a vzájemné vztahy."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9945
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse