Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Personalistika: personální činnosti

Personalistika: personální činnosti


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta ekonomická, Plzeň

Charakteristika: Semestrální práce se věnuje základním personalistickým činnostem běžně vykonávaným v podniku. Představuje, jaké činnosti personalisté obvykle vykonávají, jakým způsobem přijímají a vybírají pracovníky, jak je hodnotí a jaké jsou typy pracovních úvazků. V poslední části práce je v krátkosti zmíněna konkrétní organizace a její personalistické aktivity.

Obsah

1.
Zadání semestrální práce
2.
Jaké personální činnosti personalisté vykonávají?
3.
7 kroků úspěšného vyhledání a výběru pracovníka
4.
Metody výběru
5.
Přijímání a orientace pracovníků
6.
Hodnocení pracovníků
7.
Pracovní smlouvy a dohody
8.
Jak obvykle probíhá přijímací pohovor?
9.
Příklady častých otázek u přijímacího pohovoru
10.
BUZULUK KOMÁROV, nástupnická a. s.

Úryvek

"1) ZADÁNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE
Zmapujte veškeré činnosti personalistů a administrativní záležitosti, které jsou vykonávány od přijetí nových pracovníků až po ukončení jejich pracovního poměru.
Zpracujte organigram vybraného podniku a vyznačte v něm (popř. uveďte v příloze) počty zaměstnanců, s nimiž je uzavřena pracovní smlouva na:
a) dobu určitou
b) dobu neurčitou
Rovněž zpracujte přehled prací vykonávaných formou vedlejšího pracovního poměru.
Uveďte možné důvody pro volbu výše uvedených pracovních smluv nebo dohod.

2) Jaké personální činnosti personalisté vykonávají?
Personální činnosti zahrnují tvorbu personální strategie, plánování lidských zdrojů, vyhledávání a výběr pracovníků, jejich rozmisťování a adaptaci v podniku, vzdělávání a rozvoj, motivační programy, hodnocení a odměňování a v neposlední řadě také propouštění zaměstnanců.
Odborný personální útvar vykonává řadu specifických činností, které v podstatě určují jeho organizační členění. Jejich výčet můžeme sestavit následujícím způsobem:
a) Péče organizace o pracovníky
• nábor a získávání pracovníků
• výběr, přijímání a rozmisťování pracovníků
• změny pracovního poměru (včetně propuštění)
• osobní evidence pracovníků
• hodnocení pracovníků a péče o perspektivní pracovníky
• výcvik a příprava pracovníků, péče o kvalifikaci
• stabilita zaměstnaneckého kolektivu
b) Odměňování pracovníků
c) Propagace záměrů organizace mezi pracovníky i v regionu
d) Pracovně právní záležitostí pracovníků
e) Zdravotní péče o pracovníky v rámci organizace
f) Sociální péče o pracovníky
• podnikové stravování
• rekreační a rehabilitační péče
• podnikové bytové hospodářství
• péče o děti zaměstnanců
• kulturní a osvětová péče
• poradenská činnost pro zaměstnance
g) Personální statistika
h) Personální rozborová činnost
• ekonomické rozbory personálních opatření
• rozbory prací
• společenskovědní personální rozbor
Na základě rozboru výkonu řídící funkce je možno vydělit následující skupiny personálních činností vedoucího pracovníka:"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27145
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse