Personální činnost


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Personální činnost - práce, přírodní zdroje, kapitál, nejdůležitější ustanovení, pracovní poměr, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, kolektivní smlouva.

Úryvek

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení. Musí odškodňovat pracovní úrazy a nemoci z povolání zaměstnanců. Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni platit „zákonné úrazové pojištění zaměstnanců“.
V případě onemocnění zaměstnance, je firma povinna vyplácet nemocenské dávky v řádném termínu a tyto dávky si nechat proplatit ze systému sociálního pojištění. Při dlouhodobém onemocnění zaměstnance, musí firma dočasně přijmout brigádníka, nebo reorganizovat práci ostatních pracovníků.

Poznámka

Přehledná práce.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4443dbd75d9d2.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Personalni_cinnost.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse