Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Personální činnosti a jejich členění

Personální činnosti a jejich členění


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se stručně zabývá personálními činnostmi a jejich členěním. Sleduje hodnocení práce a popis pracovních míst, odměňování, i podnikové systémy vzdělávání. Věnuje se kolektivnímu vyjednávání a pracovněprávním agendám, sociální péči, i personálnímu informačnímu systému.

Obsah

1.
Personální činnosti
1.1.
Členění oblasti činností
1.1.1.
Plánování pracovníků
1.1.2.
Získávání a výběr pracovníků
1.1.3.
Rozmisťování pracovníků
1.1.4.
Hodnocení pracovníků
1.1.5.
Hodnocení práce a popis pracovních míst
1.1.6.
Odměňování
1.1.7.
Podnikové systémy vzdělávání
1.1.8.
Kolektivní vyjednávání a pracovněprávní agendy
1.1.9.
Sociální péče
1.1.10.
Personální informační systém

Úryvek

"Personální činnosti

Každý podnik má jinou organizační strukturu, která je závislá na uspořádání podniku, velikosti a struktuře lidských zdrojů.U menších podniků se většinou nevytváří samostatný útvar pro personální práci a rozhoduje zde (v oblasti personálního řízení) majitel podniku.

Členění oblasti činností:
1. Plánování pracovníků
plánování potřeby pracovníků, jejich počtu, profesní a kvalifikační struktury a rozmístění vzhledem k plánované činnosti organizace
2. Získávání a výběr pracovníků
určení způsobů a metod pokrytí potřeb pracovníků, zahrnuje metody získávání pracovníků, výběru pracovníků z vnějších i vnitřních zdrojů organizace
3. Rozmisťování pracovníků
zařazování do pracovních funkcí, přesuny pracovníků uvnitř organizace, povyšování, ukončování pracovního poměru, penzionování pracovníků
4. Hodnocení pracovníků
hodnocení předpokladů pracovníků k výkonu činností a pro potřeby rozvoje pracovníků a plánování osobního rozvoje pracovníků (profesní kariéry), hodnocení pracovního výkonu a chování pro potřeby systému odměňování
5. Hodnocení práce a popis pracovních míst
hodnocení nároků jednotlivých prací a funkcí pro podnikové katalogy prací a tarifní systémy
6. Odměňování
tvorba nástrojů pracovní motivace a podnikových mzdových systémů a systému účasti na výsledku
7. Podnikové systémy vzdělávání
identifikace potřeb vzdělávání, plánování, příprava, organizace a vyhodnocování účinnosti vzdělávání, programy rekvalifikace
8. Kolektivní vyjednávání a pracovněprávní agendy
jednání zaměstnavatelů a odborů (tarifních partnerů) o uzavření kolektivní smlouvy, příprava jednání, dohled na dodržování pracovněprávních předpisů a závazků, spolupráce a úřady práce
9. Sociální péče
organizace sociálních služeb pro zaměstnance, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zdravotní péče, kontrola pracovních podmínek, organizace aktivit volného času (sport, kultura apod.)
10. Personální informační systém
pro potřeby podniků i mimopodnikové orgány (personální administrativa)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_rlz0004.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Personal_cin_cleneni.rtf (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse