Název Goodness Staženo

Personální činnosti a jejich členění

Práce se stručně zabývá personálními činnostmi a jejich členěním. Sleduje hodnocení práce a popis pracovních míst, odměňování, i podnikové systémy vzd... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

2430x

Řízení rizika projektu, kvantifikace rizik

Práce se věnuje způsobům kvantifikace rizik v projektu. Uvádí nástroje a techniky, které jsou k tomu využívány (simulace, statistický součet apod.), a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

376x

Řízení projektové komunikace, prezentace projektu

Autor se zabývá prezentací projektu při řízení projektové komunikace. Vypočítává zde jednotlivé diagramy a k některým uvádí jejich grafickou podobu. Z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

350x

Řízení lidských zdrojů - vypracované otázky

Velmi kvalitně a přehledně vypracované státnicové otázky z řízení lidských zdrojů. Psány jsou formou výpisků a doprovázeny schématy.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

314x

Řízení lidských zdrojů - otázky ke zkoušce

Jedná se o kompletně vypracované otázky ke zkoušce z personalistiky, které se věnují vysvětlení základních pojmů a principů funogvání personalistiky, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

275x

Řízení rizika projektu, identifikace rizika

Práce se zabývá identifikací rizikových faktorů, které mohou negativně ovlivnit řízení projektu. Věnuje se příčinám a následkům těchto možných rizik. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

258x

Řízení rizika projektu, určení reakce na riziko

Práce se věnuje určení reakce na riziko, které by mohlo negativně ovlivnit řízení projektu. Nabízí tři možnosti, jak odvrátit hrozbu rizika, a nástroj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

224x

Řízení lidských zdrojů - vypracované otázky ke zkoušce

Tato práce obsahuje 75 stručně vypracovaných otázek ke zkoušce z řízení lidských zdrojů. Otázky jsou zaměřeny zejména na objasnění základních pojmů a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

199x

Personalistika - anglicky

Tato práce v heslech seznamuje s úkoly personalistiky, jejím vývojem, činností personalistů a typy pracovníků, se kterými spolupracují.
... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Ekonomické cizojazyčné práce

171x

Řízení obchodní činnosti, plánování, typy kontraktů, specifikace dodávky

Práce popisuje plánování obchodní činnosti, včetně toho, jaké nástroje a techniky při plánování používat. Rozlišuje tři druhy cen – pevná, podle skut... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

160x
1  2  3  4  »