Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Personální management: časové řízení projektu – definování činnosti, sekvence činnosti

Personální management: časové řízení projektu – definování činnosti, sekvence činnosti


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá časovému řízení projektu. V úvodu autor vysvětluje pojem časový plán, harmonogram a jejich druhy. Poté se věnuje definici činnosti, vstupům, nástrojům a technikám také výstupům. Dále je objasněn pojem sekvence činností, u nichž se autor zabývá témuž stejně jako u definici činnosti. Zde naleznete předchozí díl práce - Řízení rozsahu projektu, WBS, nebo následující díl Časové řízení projektu, odhad doby trvání aktivity, vypracování harmonogramu.

Obsah

1.
Časové řízení projektu a harmonogram
2.
Definice činnosti
2.1
Vstupy
2.2
Nástroje a techniky
2.3
Výstupy
3.
Sekvence činností
3.1
Vstupy
3.2
Nástroje a techniky
3.3
Výstupy

Úryvek

"1) Definice činnosti
= určení specifických činností, kt. musí být vykonány, aby byly realizovány projekt. dodávky

Vstupy
- struktura projekt. prací WBS
- stanovení rozsahu
- historické informace
- omezení
- předpoklady

Nástroje a techniky
- dekompozice
- vzory

Výstupy
- seznam činností – musí obsahovat všechny aktivity prováděné na projektu; měl by mít strukturu WBS
- podpůrný detail
- aktualizace struktury projekt. prací

2) Sekvence činností
= určení a dokumentace závislostí mezi činnostmi
- u činností musí být přesně určena návaznost, aby se později mohl vypracovat harmonogram
- používáme PC podporu (SW pro projekt. řízení) nebo ruční techniky (jsou často efektivnější)

Vstupy
- seznam činností
- popis produktu
- povinné závislosti – OBJEKTIVNÍ, HARD LOGIKA; jsou vlastní charakteru prováděné práce; často zahrnují fyzická omezení (nejdřív základy, pak střecha)
- volné závislosti – SUBJEKTIVNÍ, SOFT / PREFERENČNÍ LOGIKA; definuje je projekt. tým; mohou omezit pozdější úpravy harmonogramu; závisí na zkušenostech + aspektech projektu
- externí závislosti – obsahují vazbu mezi projekt. a neprojekt. aktivitami (testování SW závisí na dodávce HW od externího zdroje; u stavebního projektu je třeba jednat na odboru ŽP před započetím přípravy místa stavby)
- omezení
- předpoklady"

Poznámka

Personální management – otázky 19/34. Text je psán v krátkých stručných heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0069.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Casove_rizeni_projektu.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse