Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Personální management: fáze projektu a životní cyklus projektu, typický životní cyklus

Personální management: fáze projektu a životní cyklus projektu, typický životní cyklus


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce má za cíl seznámit s projektovými fázemi a životními cykly. Autor charakterizuje pojem životní cyklus, definuje jej a uvádí společné rysy. Závěr tvoří příklady životních cyklů. Zde naleznete předchozí díl práce - Základní pojmy v řízení, kontrola, nebo následující díl Účastníci projektu.

Obsah

1.
Charakteristika projektových fází
2.
Charakteristika životních cyklů
3.
Společné rysy životních cyklů
4.
Příklady

Úryvek

"1. Fáze projektu a životní cyklus projektu, typický životní cyklus
- projekty jsou unikátní - mají určitý stupeň nejistoty
- pro lepší řízení a kontrolu rozděluje prováděcí organizace každý projekt do několika projektových fází, ty dohromady tvoří životní cyklus projektu

Charakteristika projektových fází
- každá fáze představuje jeden nebo více urč. uzavřených celků (postupných cílů)
- výstupem (cílem) jsou určité hmatatelné pracovní výsledky snadno kontrolovatelné
- v závěru každé fáze je nutno určit, zda bude projekt pokračovat v další fázi + korigovat odchylky od plánu (např. v nákladech)

Charakteristika životních cyklů projektu
- každý cyklus je určen začátkem a koncem projektu
- sekvence fází je dána věcnou návazností činností projektu (požadavky - návrh - konstrukce - výroba)
- obvykle se uplatňuje schéma F-F (finish-finish), toto lze porušit v případě, že je vzniklé riziko ještě akceptovatelné - překrývání fází = zrychlený sled fází – při eliminaci zpoždění"

Poznámka

Personální management – otázky 11/34. Text je psán v krátkých stručných heslech. Práce obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0061.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Faze_projektu.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse