Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Personální management: plánovací procesy

Personální management: plánovací procesy


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce má za cíl seznámit s plánovacími procesy. S vysvětlením jejich významu autor objasňuje základní a okrajové procesy, kdy uvádí jejich charakteristiku, obsah a rozsah. Zde naleznete předchozí díl práce - Projektové procesy, nebo následující díl Výkonné procesy.

Obsah

1.
Význam plánovacích procesů
2.
Základní procesy
3.
Okrajové procesy

Úryvek

"1. Plánovací procesy
- plánování má obrovský význam pro projekt (protože projekt vytváří něco, co se ještě nikdy předtím nedělalo)
- v období před dokončením plánu se plánovací procesy vyznačují četnými iteracemi (datum dokončení projektu je neakceptovatelné  nové definování zdrojů, nákladů, mnohdy i rozsahu projektu)
- není to exaktní věda – dva různé týmy mohou vytvořit na stejný projekt velmi odlišné plány

a) Základní procesy
- mají jasné závislosti a jsou prováděny na většině projektů v podstatě ve stejném pořadí
- v průběhu každé fáze se k nim několikrát vracíme (probíhá iterace)
- plánování rozsahu – stanovení rozsahu + dokument obsahující rozsah projektu jako základ pro budoucí rozhodnutí
- definice rozsahu – rozdělení hl. dodávkových komponent do menších, snáze řiditelných částí
- definice činností – určení činností, kt. musíme vykonat, abychom vyprodukovali všechny projektové komponenty
- časová návaznost činností – identifikace + dokumentace závislostí mezi činnostmi
- odhad doby trvání činností – odhad počtu pracovních časových intervalů, kt. jsou třeba k dokončení jednotl. činností
- vytvoření časového plánu – analýza čas. posloupnosti a dob trvání činností, požadavků na zdroje - projekt. harmonogram
- plánování zdrojů – určení, jaké zdroje + množství urč. zdroje se použije pro provedení projektových aktivit
- odhad nákladů – určení přibližných nákladů na zdroje
- vypracování nákladového rozpočtu – alokace nákladů k jednotlivým projektovým pracím
- vypracování projektového plánu – shromáždění výsledků všech plánovacích procesů + sestavení přehledného dokumentu"

Poznámka

Personální management – otázky 14/34.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0064.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Planovaci_procesy.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse