Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Personální management: předprojektové činnosti

Personální management: předprojektové činnosti


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká práce z oblasti managementu má za cíl vysvětlit předprojektové činnosti. Autor vysvětluje jednotlivé fáze předprojektové činnosti od identifikace příležitostí změn, přes předběžný výběr a definování projektu, vypracování podpůrných studií až k vytvoření studií o proveditelnosti celého projektu. Zde naleznete předchozí díl práce - Projektové řízení, nebo následující díl Struktura projektového řízení.

Obsah

1.
Pojem předprojektové činnosti
2.
Etapy předprojektové činnosti
2.1
Identifikace příležitostí změn
2.2
Předběžný výběr a definování projektu
2.3
Podpůrné studie
2.4
Studie proveditelnosti

Úryvek

„Etapy předprojektové činnosti
1) identifikace příležitostí změn
- vypracovává se studie možností (příležitostí) - identifikace možností a vyhledávání priorit
- rozbor přírodních zdrojů
- možnost dalšího zpracování a využití
- budoucí poptávka po zboží
- možnost exportu a importu
- analýza odvětví v sousedních zemích, na kontinentu, ve světě
2) předběžný výběr a definování projektu
- vypracovává se předběžná studie proveditelnosti (jestliže je technickoek. studie proveditelnosti nákladná a dlouhodobá záležitost)
- možné závěry studie:
- projekt je tak průhledný + jasný, že jej lze již nyní přijmout
- projekt vyžaduje podrobnou analýzu ve studii proveditelnosti
- některé části projektu jsou kritické - vyžadují hlubší zkoumání pomocí funkcionálních / podpůrných studií
- informace vedou k negativnímu rozhodnutí o projektu
3) podpůrné / funkcionální studie
- pomáhají při rozhodovacím procesu
- vypracovávají se před. u rozsáhlých projektů (studie lokality u inv. výstavby)“

Poznámka

Text je psán v krátkých stručných heslech. Personální management - otázky 3/34.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0053.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Predprojektove_cinnosti.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse