Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Personální management: princip „3 C“, vyjednávání, řešení problémů

Personální management: princip „3 C“, vyjednávání, řešení problémů


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná práce o vyjednávání a řešení problémů pomocí principu "3 C". Pro oblast personálního managementu jsou důležité 3 faktory: komunikace, kooperace a koordinace. Autor se věnuje jednotlivým složkám těchto řídících faktorů. Dále se autor zabývá pojmem jednání a řešení problémů. Zde naleznete předchozí díl práce - Základní pojmy v řízení, personální zajištění, vedení lidí, nebo následující díl Základní pojmy v řízení, kontrola.

Obsah

1.
Komunikace
1.1
Podoby komunikace
1.2
Složky komunikace
1.3
Informovanost všech zúčastněných projektu
2.
Kooperace a její složky
3.
Koordinace
3.1
Otázky zodpovídané při stanovení odpovědnosti
3.2
Stupně odpovědnosti
4.
Jednání
5.
Řešení problémů
6.
Ovlivňování organizace

Úryvek

"Řídicí faktory
- závisí na nich úspěch / nezdar projektu

1) Komunikace
- obsahuje výměnu informací
- VYDÁVAJÍCÍ: informace je jasná, jednoznačná, kompletní
- PŘIJÍMAJÍCÍ: celistvá, správně jí rozumí
- musí probíhat po celou dobu života projektu

Podoby komunikace
- písemná, ústní
- interní, externí (k zákazníkovi, médiím, veřejnosti)
- formální (zprávy, tiskové besedy), neformální (poznámky, konverzace)
- vertikální, horizontální (mezi spolupracovníky)

Složky komunikace
- model vysílač – přijímač – zpětná vazba; komunikační bariéry
- výběr média
- písemný styl (činný a trpný rod, struktura vět, výběr slov)
- prezentační technika (stavba jazyka, užité vizuální prostředky)
- technika řízení schůzí – příprava agendy, předcházení konfliktům"

Poznámka

Text je psán v krátkých stručných heslech. Personální management – otázky 9/34

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0059.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Princip_3C.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse