Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Personální management: projekt

Personální management: projekt


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce objasňuje v úvodu pojem projekt, vymezuje rozdíl mezi operací a projektem. Dále autor popisuje znaky projektu: dočasnost, unikátnost a uvádí hlavní funkce projektu. Nechybí ani uvedení konkrétních příkladů projektu. Na tuto práci navazuje práce Projektové řízení.

Obsah

1.
Projekt
1.1
Rozdíl mezi operací a projektem
2.
Znaky projektu
2.1
Časová omezenost
2.2
Unikátnost
3.
Funkce projektu
4.
Příklady projektu

Úryvek

1. „Co je projekt (2 aspekty, cíl, P produkt, dočasnost, unikátnost)
- jedním z úkolů podniku je vykonávat smysluplnou práci
- práce se skládá z jednotlivých operací nebo projektů (tyto formy se mohou prolínat)
Co mají společného V čem se liší
 jsou vykonávány / inicializovány lidmi
 potýkají se s omezenými zdroji
 jsou plánovány  prováděny  kontrolovány  operace se v čase opakují
 projekty jsou časově omezené + unikátní

- projekt = časově omezené úsilí vedoucí k vytvoření unikátního produktu / služby

ČASOVÁ OMEZENOST (DOČASNOST)
- každý projekt má definován začátek a konec
- konce se obv. dosáhne splněním cílů; příp. je projekt zrušen
- žádný projekt není opakovanou činností
- časové omezení ale neplatí pro produkt / službu projektem vytvořenou
- může být dána např. tím, že mezera na trhu je dočasná
- projektový tým zřídka přežívá svůj projekt (po dokončení projektu je tým rozpuštěn)

UNIKÁTNOST
- produkt / služba se nějakým významným způsobem liší od všech podobných produktů
- přítomnost některých opakujících se elementů nemůže ovlivnit jedinečnost celku (projekt vybudování sídliště může znamenat stovky domů, z nichž některé jsou stejné)
- realizace význačných prvků musí být připravena krok za krokem, přičemž nesmí být přesáhnut určený rozsah projektu“

Poznámka

Text je psán v krátkých stručných heslech. Práce obsahuje tabulku.
Personální management- otázky 1/34.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0051.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Projekt.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse