Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Personální management: projektové řízení

Personální management: projektové řízení


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce si stanovuje za cíl seznámit s projektovým řízením. Nejdříve autor vysvětluje pojem projektové řízení a pak vyjmenovává základní principy a přístupy. V další části je vysvětleno projektové řízení jako vědecká disciplína. V závěru práce autor zmiňuje příbuzné aktivity, což je program a subprojekty. Zde naleznete předchozí díl práce - Projekt, nebo následující díl Předprojektové činnosti.

Obsah

1.
Pojem projektové řízení
2.
Základní principy projektového řízení
3.
Přístupy k projektovému řízení
4.
Projektové řízení jako vědecká disciplína
5.
Příbuzné aktivity

Úryvek

1. „Co je P řízení (vztah N, termínů a kvalitativního stupně, kořeny P řízení)
- projektové řízení = používání znalostí, dovedností, nástrojů a technik při projektových činnostech tak, aby se splnily / překročily požadavky a očekávání, kt. investor a zákazník klade na projekt
- existují zde protichůdné požadavky:
rozsah – čas – náklady – kvalitativní stupeň
různé potřeby a očekávání účastníků projektu
potřeby – očekávání (identifikované a neidentifikované požadavky)

Základní principy projektového řízení
- projektové řízení = řízení projektů = projektový MAN
- úkolem podnikového MAN je řídit organizaci tak, aby byla zajištěna „trvalá“ existence této struktury
- cílem PM je realizovat projekt (- ve stanoveném čase, nákladech a kvalitě)

Parametry projektu
- čas
- náklady
- provedení (kvalitativní stupeň, užitná hodnota)
- jsou v určitém vzájemném vztahu; protichůdné (magický 3úhelník)
- kvalita - bez chyb, nedodělků,…
- kvalitativní stupeň - 2pokojový byt / 6pokojový s balkónem“

Poznámka

Text je psán v krátkých stručných heslech. Práce obsahuje tabulku.
Personální management- otázky 2/34.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0052.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Projektove_rizeni.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse