Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Personální management: řídící a kontrolní procesy

Personální management: řídící a kontrolní procesy


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně seznamuje s řídícími a kontrolními procesy. V úvodu je vysvětlen jejich význam, poté následuje dělení procesů na základní a okrajové. Zde naleznete předchozí díl práce - Výkonné procesy, nebo následující díl Vypracování a plnění projektového plánu.

Obsah

1.
Význam řídících procesů
2.
Základní procesy
3.
Okrajové procesy

Úryvek

" 1. Řídící a kontrolní (regulační) procesy
- projektový výkon musí být pravidelně měřen - identifikace odchylek od plánu
- odchylky jsou vstupem pro regulační procesy
- pokud jsou odchylky významné (ohrožují cíle projektu) - korekce plánu opakováním příslušných plánovacích procesů (promeškaný termín dokončení - v probíhajícím plánu, akceptování přesčasů, kompromisy)
- často také zahrnují preventivní akce – předcházení možným problémům

a) Základní procesy
- zprávy o výkonech
- všeobecné změnové řízení – koordinace řízení během celého procesu

b) Okrajové procesy
- řízení změn rozsahu - rozsahu projektu
- kontrola harmonogramu
- kontrola nákladů – regulace projektového rozpočtu
- kontrola kvality – kontrola urč. projektových výkonů, zda odpovídají relevantním kvalitativním normám + určení způsobů, jak odstranit příčiny nekvalitních výkonů
- kontrola odezvy na riziko – reakce na rizika během projektu"

Poznámka

Personální management – otázky 16/34. Velmi stručná práce. Text je psán v heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0066.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Ridici_procesy.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse