Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Personální management: řízení kvality projektu

Personální management: řízení kvality projektu


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem práce je řízení kvality projektu. Po vysvětlení pojmu kvalita následuje výčet společných znaků řízení kvality a řízení projektu. Dále jsou rozpracovány jednotlivé kroky činnosti řízení kvality, kam autor řadí plánování kvality a záruku kvality, u nichž uvádí vstupy, nástroje a techniky i výstupy. Zde naleznete předchozí díl práce - Řízení změn, nebo následující díl Řízení kvality projektu, kontrola kvality.

Obsah

1.
Pojem kvalita
2.
Společné znaky řízení kvality a řízení projektu
3.
Činnosti řízení kvality
3.1
Plánování kvality
3.1.1
Vstupy
3.1.2
Nástroje a techniky
3.1.3
Výstupy
3.2
Zajištění kvality
3.2.1
Nástroje a techniky

Úryvek

"1. Řízení kvality projektu: kvalita, kvalitativní stupeň, plánování kvality
- obsahuje procesy zajišťující, že projekt bude vyhovovat potřebám, pro kt. byl podniknut
- zahrnuje tedy všechny činnosti obecného MAN určující politiku zajištění kvality + cíle + odpovědnosti
- ty implementuje v rámci systému kvality
- unifikuje Mezinárodní organizace pro normalizaci – série norem ISO 9.000 a 10.000
- další přístupy: Deming, Juran, Srosby, TQM, neustálé zlepšování,…

- řízení kvality musí probíhat při řízení projektu i při výrobě produktu projektu
- kvalita při řízení projektu je vyžadována normou ČSN ISO 10.006
- kvalita = míra splnění vlastností a charakteristik entity (předmětu), kt. jsou nositeli jeho schopností vyhovět potřebám, kt. jsou na tuto entitu kladeny
- je nutno rozlišovat kvalitu a kvalitativní stupeň (str. 2)

- společné znaky ŘÍZENÍ KVALITY a ŘÍZENÍ PROJEKTU:
- spokojenost zákazníka – pochopení, řízení a ovlivňování potřeb tak, aby byla splněna / překročena přání
- prevence před inspekcí – předcházet chybám je levnější než je odstraňovat
- odpovědnost MAN – úspěch závisí na participaci všech členů týmu na řízení; MAN odpovídá za zabezpečení zdrojů

Činnosti řízení kvality
1) Plánování kvality
„Kvalita se plánuje, ne pouze kontroluje.“
- určení, které normy kvality jsou relevantní pro daný projekt + určení způsobu, jak je splnit
- jeden z klíčových podpůrných procesů projekt. plánování

Vstupy
- politika kvality – všechny záměry + směrnice týkající se kvality; vydává top MAN organizace (ne – řídicí tým)
- stanovení rozsahu – dokumentuje hl. dodávky a cíle - definuje požadavky účastníků
- normy a směrnice – všechny normy a směrnice v určité aplikační oblasti, kt. mohou ovlivnit projekt"

Poznámka

Personální management – otázky 23/34. Text je psán v krátkých stručných heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0073.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Rizeni_kvality_projektu.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse