Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Personální management: řízení kvality projektu – kontrola kvality

Personální management: řízení kvality projektu – kontrola kvality


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o řízení kvality projektu, konkrétně o kontrole kvality. Autor nejdříve vysvětluje, co znamená sousloví kontrola kvality a co je jeho obsahem. Dále práce nabízí možnosti, jak provést kontrolu kvality čili hovoří o nástrojích a technikách. Sem patří Paretův diagram, STA vzorkování a analýzu trendů. Závěr tvoří informace o výstupech. Zde naleznete předchozí díl práce - Řízení kvality projektu, nebo následující díl Řízení lidských zdrojů, odpovědnostní matice.

Obsah

1.
Kontrola kvality a obsah
2.
Nástroje a techniky
2.1
Paretův diagram
2.2
STA vzorkování
2.3
Analýza trendů
3.
Výstupy

Úryvek

"1) Kontrola kvality
- sledování prací + rozhodnutí, zda splňují příslušné normy kvality + určení způsobů, jak eliminovat příčiny nevyhovujících výkonů
- musí být prováděna během celého projektu
- týká se produktu (otázka dodávek) i řízení (náklady, harmonogram)
- může ji provádět zvláštní oddělení
- pracuje se STA kontrolou, prstí a výběrem vzorků - ohodnocení výstupů z kontroly kvality
- je nutno rozlišit:
- prevence (vyloučení chyb z procesu)
inspekce (chyby se nedostanou k zákazníkovi)
- atributy výběru vzorků (výsledek odpovídá / ne)
proměnné výběru vzorků (výsledek je klasifikován podle spojité stupnice, kt. měří stupeň shody)
- speciální příčiny (neobvyklé události)
náhodné události (normální odchylky procesu)
- tolerance (výsledek je přijatelný, když spadne do rozmezí dané velikostí tolerance)
regulační meze (proces je pod kontrolou, jestliže výsledky jsou v regulačních mezích)

Nástroje a techniky
- inspekce (prověrka, audit, namátková kontrola) – měření + přezkušování + testování
- zjišťujeme, zda se výsledky shodují s požadavky
- provádí se na všech úrovních (jednotl. činnosti, finální produkt)"

Poznámka

Personální management – otázky 24/34. Práce obsahuje grafy. Čistý text dosahuje 1,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0074.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Kontrola_kvality.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse