Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Personální management: řízení projektových nákladů

Personální management: řízení projektových nákladů


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s řízením projektových nákladů. Autor popisuje procesy, kterými je tvořeno. Patří sem plánování zdrojů, odhadování nákladů, vypracování rozpočtu nákladů, kontrola nákladů a odhad nákladů při skončení. Zde naleznete předchozí díl práce - Časové řízení projektu, odhad doby trvání aktivity, vypracování harmonogramu, nebo následující díl Řízení změn.

Obsah

1.
Pojem řízení projektových nákladů
2.
Procesy řízení projektových nákladů
2.1
Plánování zdrojů
2.2
Odhadování nákladů
2.2.1
Vstupy
2.2.2
Nástroje a techniky
2.2.3
Výstupy
2.3
Vypracování rozpočtu nákladů
2.3.1
Metody vypracování
2.4
Kontrola nákladů
2.5
Odhad nákladů při skončení

Úryvek

"1. Řízení P nákladů
- je nutno počítat s vlivem projekt. rozhodnutí na provozní náklady (méně kontrol při navrhování - nižší náklady projektu, ale zvýšení provozních nákladů zákazníka)
- pokud jsou do řízení nákladů zahrnuty i jejich predikce a analýzy, tento proces obsahuje i další techniky obecného MAN (návratnost investic, diskontní CF, analýza plateb,…)
- je nutno informovat účastníky – každý může měřit náklady jiným způsobem a v různé době

Procesy řízení projekt. nákladů
1) Plánování zdrojů
- rozhodování, jaké zdroje + kolik by se měly použít pro vykonání projekt. činností
- činnosti jsou spojeny s čas. rozvrhem - mluvíme také o rozvrhování zdrojů
- např. projekt. tým stavebního projektu musí znát místní stavební předpisy (anebo si najmout konzultanta, což ovšem stojí další peníze)

2) Odhadování nákladů
- vypracování aproximací (odhadů) nákladů na potřebné zdroje
- odhadujeme tedy pravděpodobnou kvantitativní hodnotu (kolik bude provádějící organizaci stát vytvoření produktu) na rozdíl od tvorby ceny – je to obch. rozhodnutí (kolik bude požadovat za produkt – součástí jsou i N)
- musíme určit a posoudit různé nákladové alternativy – přídavná práce při navrhování - možnost snížení N při výr.

Vstupy
- sazby zdrojů – jednotkové ceny pro každý zdroj (cena za hodinu práce, cena kubíku materiálu); můžou se i odhadnout"

Poznámka

Personální management – otázky 21/34. Práce obsahuje schéma. Čistý text je cca 2 strany. Text je psán v krátkých stručných heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0071.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Rizeni_projektovych_nakladu.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse