Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Personální management: řízení změn

Personální management: řízení změn


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem práce je řízení změn. Autor podává definici a vystihuje jeho obsah a koordinaci celého projektu. Uvádí vstupy, nástroje a techniky. Zde naleznete předchozí díl práce - Řízení projektových nákladů, nebo následující díl Řízení kvality projektu.

Obsah

1.
Definice řízení změn
2.
Obsah
3.
Koordinace celého projektu
3.1
Vstupy
3.2
Nástroje a techniky

Úryvek

"Vstupy
- projektový plán – proti této základně se uplatňují
- zprávy o průběhu projektu – informace o stavu projektu; varovný signál budoucích problémů
- požadavky na změny - písemné a ústní, přímé a zprostředkované, iniciované interně a externě, vyplývající z legislativy a náhodné,…; obvykle se požaduje písemná (dokumentovatelná) forma

Nástroje a techniky
- změnový regulační systém – je to soubor formalizovaných, dokumentovaných procedur
- tyto procedury definují kroky, jimiž smí být oficiální dokument změněn
- obsahuje doklady, systém sledování a schvalovací úrovně potřebné pro autorizaci -
- mnohdy je v organizaci zaveden a na projekt se aplikuje (jinak jej tvoří řídicí tým)
- často je ustavena komise pro regulaci změn – odpovědnost za potvrzení / odmítnutí požadavků na -
- obsahuje také procedury jak se chovat ke, kt. se vykonají bez předchozího prozkoumání (výsledek reakce na havárii) - ve vyjmenovaných kategoriích - je umožněn „automatický“ souhlas

- konfigurační MAN je každá dokumentovaná procedura užitá ve vztahu k tech. a administr. řízení
- dohlíží na:
- identifikaci + dokumentaci funkčních a fyzických vlastností systému / některé položky
- regulaci všech - takových vlastností
- záznam + podávání zpráv o - a stavu jejich implementace
- prověření systému + detailů, zda odpovídají požadavkům
- často je subsystémem změnového regulačního systému - je popis projekt. produktu správný+úplný?

- měření výkonu – analýza EVA; pomáhá stanovit případné odchylky od plánu vyžadující korekční akce"

Poznámka

Personální management – otázky 22/34. Práce obsahuje schéma. Čistý text je 1 strana.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0072.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Rizeni_zmen.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse