Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Personální management: struktura projektového řízení

Personální management: struktura projektového řízení


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná práce z oblasti managementu má za úkol seznámit se strukturou projektového řízení. Autor stanovuje základy tohoto řízení a popisuje jeho okruhy znalostí. Vše je doplněno logickou mapou projektového řízení. Zde naleznete předchozí díl práce - Předprojektové činnosti, nebo následující díl Systémový přístup k řízení.

Obsah

1.
Základy projektového řízení
2.
Okruhy znalostí projektového řízení
2.1
Vypracování projektu
2.2
Plnění plánu
2.3
Řízení rozsahu projektu
2.4
Časové plnění
2.5
Řízení nákladů projektu
2.6
Všeobecné změnové řízení
3.
Logická mapa projektového řízení

Úryvek

1) „Okruhy znalostí projekt. řízení
- základní soubory znalostí projekt. řízení
• vypracování projekt. plánu – shromáždění výsledků ostatních plánovacích procesů - 1 dokument
• plnění projekt. plánu – uskutečňování plánu vykonáním činností, kt. obsahuje
• řízení rozsahu projektu – projekt musí obsahovat všechny činnosti, ale jen nezbytné!
- část iniciační
- plánování rozsahu
- definování rozsahu
- ověření rozsahu
- řízení - rozsahu
• časové řízení projektu – procesy nezbytné k zajištění včasného dokončení projektu
- část určení činností
- časová sekvence činností
- odhad dob trvání činností
- vypracování harmonogramu
- kontrola
• řízení nákladů projektu – procesy nezbytné k zajištění dokončení projektu s odsouhlaseným rozpočtem
- plánování zdrojů
- odhad nákladů
- vytvoření rozpočtu
- kontrola“

Poznámka

Text je psán v krátkých stručných heslech. Práce obsahuje schéma.
Personální management - otázky 4/34.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0054.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Struktura_projektove_cinnosti.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse