Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Personální management: systémový přístup k řízení

Personální management: systémový přístup k řízení


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná práce má za cíl seznámit se systémovým přístupem k řízení. Po vysvětlení pojmu systém následuje Bouldingovo třídění systémů s přehledem druhů systému a jejich vlastnostmi. Zde naleznete předchozí díl práce - Struktura projektového řízení, nebo následující díl Základní pojmy v řízení, plánování.

Obsah

1.
Systém
2.
Bouldingovo třídění systémů
2.1
Statická struktura
2.2
Mechanický systém
2.3
Kybernetický systém
2.4
Otevřený systém
2.5
Genetický systém
2.6
Zoologický systém
2.7
Systém lidského jedince
2.8
Sociální systém
2.9
Transcendentní systém
3.
Obecné rysy systémů

Úryvek

„1. Systémový přístup k řízení
- pokrokové řídicí metody (štíhlá organizační struktura, reinženýring) přistupují k řízení ze systémového hlediska
- systém = soubor elementů a vazeb mezi nimi
- prvky systému vyvíjejí nějakou aktivitu, mají urč, funkci nebo jsou zapojeny do nějakého prac. postupu ke splnění urč. cíle systému

Bouldingovo třídění systémů - podle vlastností prvků systému
Třída Druh systému Příklad objektu Typické nové vlastnosti
1. Statická struktura vzorec chem. látky -
2. Mechanický systém hodinový stroj dynamický + deterministický pohyb
3. Kybernetický S regulátor feedback, přenos a zpracování informací
4. Otevřený S buňka látková výměna, samoreprodukce
5. Genetický S rostlina diferenciace části S, dělba práce, vývoj S v čase
6. Zoologický S zvíře mobilita, cílové chování, vytváření představ
7. S lidského jedince člověk vědomí, vytváření symbolů
8. Sociální S podnik, město vytváření rolí, S hodnot
9. Transcendentní S - -"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku. Personální management – otázky 5/34.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0055.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Systemovy_pristup_k_rizeni.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse