Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Personální management: výkonné procesy

Personální management: výkonné procesy


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autor ve stručné práci seznamuje s výkonnými procesy. Zmiňuje, co je obsahem těchto procesů, například plnění projektu či potvrzení rozsahu a další. Zde naleznete předchozí díl práce - Plánovací procesy, nebo následující díl Řídící a kontrolní procesy.

Obsah

1.
Výkonné procesy
2.
Obsah
2.1
Plnění projektu
2.2
Potvrzení rozsahu
2.3
Zajištění jakosti
2.4
Vytvoření týmu
2.5
Distribuce informací
2.6
Obchodní poptávková činnost
2.7
Výběr obchodních partnerů
2.8
Kontraktační administrativa

Úryvek

"1. Výkonné procesy
- obsahují základní i okrajové procesy
- plnění projekt. plánu – uskutečňování plánu vykonáváním jednotl. činností, které obsahuje
- potvrzení rozsahu – formální odsouhlasení projektového rozsahu
- zajištění jakosti – ohodnocení projekt. výkonů na jednotném základě - přesvědčíme se, že projekt vyhoví normám kvality
- vytvoření týmu – podpora individuálních a týmových dovedností směřujících ke zlepšení projektového výkonu
- distribuce informací – zajištění potřebných informací pro účastníky projektu ve správném čase
- obchodní poptávková činnost – získávání vhodných cenových nabídek / návrhů na produkty, které se budou kupovat
- výběr obchodních partnerů – výběr mezi potenciálními dodavateli těchto produktů
- kontraktační administrativa – řízení obchodních vazeb na dodavatele"

Poznámka

Velmi stručná práce. Personální management – otázky 15/34

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0065.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Vykonne_procesy.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse