Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Personální management: vypracování a plnění projektového plánu

Personální management: vypracování a plnění projektového plánu


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text seznamuje s procesem vypracování a plnění projektového plánu. Na začátku autor vysvětluje jeho použití. Dále hovoří o vstupech do procesu vypracování, nástrojích a technikách, jakými je vypracováváme, a v neposlední řadě o výstupech z procesu. Poté následuje výčet bodů, co by měl mít každý projektový plán. Poslední řádky práce jsou věnovány plnění projektového plánu, vstupům do procesu, nástrojům a technikám pro exekuci a rovněž výstupům z procesu exekuce. Zde naleznete předchozí díl práce - Řídící a kontrolní procesy, nebo následující díl Řízení rozsahu projektu, WBS.

Obsah

1.
Vypracování projektového plánu
2.
Použití projektového plánu
3.
Vstupy do procesu vypracování
4.
Nástroje a techniky vypracování
5.
Výstupy z procesu vypracování
6.
Obecný obsah projektového plánu
7.
Plnění projektového plánu
8.
Vstupy do procesu plnění projektového plánu
9.
Nástroje a techniky pro exekuci projektového plánu
10.
Výstupy z procesu exekuce projektového plánu

Úryvek

" 1. Vypracování a plnění P plánu
Vypracování projektového plánu
- používá výstupy z jiných plánovacích procesů
- tvoří přehledný + konzistentní dokument, kt. slouží pro řízení prací na projektu + k jeho kontrole
- tento proces je téměř vždy v průběhu procesu iterativní (opakuje se)

Použití projektového plánu
- návod k vykonávání projektu
- dokumentace předpokladů ke svému vypracování
- dokumentace rozhodnutí při výběru alternativního plánu
- úprava komunikace mezi účastníky projektu
- definice klíčových rozhodnutí MAN, kt. se týkají obsahu + rozsahu + termínů
- základ pro měření postupu projektu + řízení + kontrolu

Vstupy do procesu vypracování projekt. plánu
- jiné plánovací výstupy
- historické informace – databáze záznamů dřívějších projektů
- politika organizace – každá organizace účastnící se projektu má svou formální i neformální politiku; v úvahu bereme před. řízení kvality, personální administrativu a finanční regulaci + kontrolu
- omezení – předem definovaný rozpočet; existují při existenci kontraktu na projekt
- předpoklady – předpokládané datum nástupu klíčového pracovníka; zahrnují určitý stupeň rizika"

Poznámka

Personální management – otázky 17/34. Text je psán v krátkých stručných heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0067.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Vypracovani_projektoveho_planu.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse