Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Personální management: základní pojmy v řízení – personální zajištění, vedení lidí

Personální management: základní pojmy v řízení – personální zajištění, vedení lidí


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce si klade za cíl objasnit základní pojmy v řízení v oblasti personálního zajištění. Po vysvětlení pojmu pracovní štáb následují činnosti, které předchází výběru personálu. Následuje část nazvaná vedení lidí, přičemž jsou vyjmenovány postupy, jak docílit správného vedení. Zde naleznete předchozí díl práce - Základní pojmy v řízení, organizování a organizační skupiny, nebo následující díl Princip „3 C“, vyjednávání, řešení problémů.

Obsah

1.
Pracovní štáb
2.
Činnosti při výběru pracovníků
3.
Vedení lidí
4.
Součásti vedení
5.
Složky vedení

Úryvek

" Pracovní štáb – personální zajištění
- výběr prac. personálu = proces získávání požadovaných prac. + přidělení jim příslušných funkcí podle organizačního schématu (vytvořeného pro splnění cíle podniku)
- provádí se kontinuálně (není to jednorázová činnost)

Činnosti při výběru pracovníků
1) nábor – identifikace a ocenění kvalifikovaných kandidátů
2) výběr – nejvhodnější kandidáti na jednotl. funkce za odpovídající odměnu
3) umístění na odpovídající místa (změna zařazení kandidát  zaměstnanec)
4) zaučení – příprava dovedností zaměstnanců pro požadavky nového zaměstnání
- podnik dosahuje svých cílů využíváním zdrojů – nejdůležitějším zdrojem je člověk
- při přechodu z technické na řídicí úroveň se pozornost pracovníka přesouvá od detailu k celkovému přehledu, od specifického k obecnému, od techniky k MAN
Vedení lidí
- vedení se liší od řízení – je nutno využívat obojího
- řízení = neustálé dosahování takových výsledků, kt. jsou v souladu se stanovenými cíli"

Poznámka

Text je psán v krátkých stručných heslech. Personální management – otázky 8/34.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0058.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Personalni_zajisteni.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse