Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Personální management: základní pojmy v řízení - plánování

Personální management: základní pojmy v řízení - plánování


Kategorie: Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této práce je podat přehled základních pojmů v řízení v oblasti plánování. Autor v úvodu vysvětluje pojmy řízení a management. Po objasnění funkcí řízení vysvětluje, co je to plánování. Dále doplňuje informace o základních funkcích a aspektech plánování. Autor si dále klade otázky zodpovězené plánováním. V závěru jsou vyjádřeny možnosti, jak nahradit starý režim. Zde naleznete předchozí díl práce - Systémový přístup k řízení, nebo následující díl Základní pojmy v řízení, organizování a organizační skupiny.

Obsah

1.
Pojmy řízení a management
2.
Funkce řízení
3.
Plánování
3.1
Základní funkce
3.2
Otázky zodpovězené plánováním
3.3
Aspekty plánování
3.4
Možnosti konverzace

Úryvek

"Základní pojmy v řízení
- řízení = souhrn činností vedoucí k co nejlepšímu souladu mezi vytčeným cílem a realitou
- pro řízení sociálních a ek. systémů se používá i výraz management
- prakticky každý cíl může být splněn hned / za určitou dobu pomocí teorie řízení – MAN
- řízení je souladem
- vědy (technická aplikace teorií, algoritmů, modelovacích postupů, využití PC a programů)
- umění (obratnost řídit se intuicí, mezilid. vztahy a obecnými principy na cestě k dosažení cílů)

Funkce řízení
- plánování
- organizování
- pers. práce s lidmi
- vedení lidí
- kontrolování

Plánování
- plánování = vytvoření řídicího schématu, kt. určuje akce a jejich pořadí vedoucí k dosažení daného cíle
- základní funkce: každý musí vědět, co má dělat
- staví cestu mezi tím, kde jsme + kam se chceme dostat
- je nutno vytvořit i alternativní sled akcí
- plán slouží jako podklad pro kontrolu"

Poznámka

Personální management – otázky 6/34.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_manx0056.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Pojmy_v_rizeni_planovani.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse